Ekumenizmus

Ekumenické snahy NAPS

image

Občianske združenie NAPS od svojho vzniku na sklonku roka 2004 vyvíja ekumenické snahy, ktoré realizuje prostredníctvom usporadúvania ekumenických koncertov.

Prvý ročník tohto kultúrno-spoločenského podujatia sa uskutočnil v októbri 2005 v priestoroch európsky jedinečného Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach.

Hlavnou ideou NAPS Ekumenických koncertov je umením spájať ľudí, prehlbovať dialóg a toleranciu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií. Doteraz na ňom vystúpili umelci zo Slovenska, Cypru, Česka, Jordánska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Ruska i Ukrajiny. Ekumenické podujatia podporili viaceré zahraničné autority.

image

 

XV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2019

XIV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2018

XIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2017

XII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2016

XI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2015

Jubilejný X. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2014

IX. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2013

VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2012

VII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2011

VI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2010

V. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2009

IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2008

III. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2007

II. NAPS Ekumenický koncert sakrálnych spevov 2006

I. NAPS Ekumenický koncert sakrálnych spevov 2005