Z pera osobností

image

Krakov, december 2007

„… Som veľmi vďačný za Váš list z 26. novembra 2007 a za úžasnú knihu Krása zakliata v kove o medailách a minciach, ktorá je venovaná Jánovi Pavlovi II. …“

Z listu Jeho Eminencie kardinála Stanislava Dziwisza,
arcibiskupa a metropolitu krakovského.

image

Brusel, január 2008

„… Ďakujem za knihu Krása zakliata v kove, ktorú som si so záujmom preštudoval. Oceňujem Vašu literárnu aktivitu ako aj snahy o zbližovanie konfesionálnych odlišností prostredníctvom ekumenických stretnutí. Som presvedčený, že aj ony môžu byť konkrétnym príspevkom do práve prebiehajúceho Roka dialógu medzi kultúrami, ktorý bol na môj podnet vyhlásený inštitúciami Európskej únie. Nech je pre Vás aj táto iniciatíva pozvaním na ďalšie angažovanie sa pre spoločné dobro. …“

Z listu pána Jána Figeľa,
člena Európskej komisie.

image

Vatikán, marec 2008

„… Vďaka za Váš pekný list a vzácnu knihu. Blahoželám a povzbudzujem Vás k ďalšiemu kultúrnemu a duchovnému rastu a k láske k Cirkvi a k Svätému Otcovi.“

Z listu Jeho Eminencie kardinála Leonarda Sandriho,
prefekta Kongregácie Svätej Stolice pre východné cirkvi.

image

Praha, apríl 2008

„… Děkuji Vám za milé blahopřání k mému znovuzvolení prezidentem České republiky i za pěknou knihu Krása zakliata v kove, kterou jste mi poslal. Rád ji uchovám v knihovně zde na Pražském hradě.

Se zájmem jsem si přečetl informace o činnosti Vašeho občanského sdružení, které jste ve svých sedmnácti letech založil. Jestli má a daří se mu přispívat k podpoře vzdělávaní a tvořivosti mladých lidí i k tomu, aby se spolu setkávali při různých odborných konferencích a kulturních akcích, je to jenom dobře. NAPS si za dobu svého působení jistě našlo své místo mezi různými nadacemi a občanskými sdruženími. Považuji za významné, že jeho posláním je ochrana a rozvoj duchovních a morálních hodnot, protože mnohé z nich zdaleka nejsou v dnešním světě samozřejmostí. …“

Z listu Jeho Excelencie pána Václava Klausa,
prezidenta Českej republiky.

image

Kyjev, september 2008

„… Úprimne pozdravujem účastníkov, organizátorov a hostí IV. NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu, všetkých, ktorých zhromaždilo v starobylých Košiciach vysoké umenie duchovného spevu.
V týchto dňoch náš národ oslavuje 1020. výročie pokrstenia Rusi – udalosti, ktorá potvrdila, že fundamentálne kresťanské hodnoty sa stali skutočným a spoľahlivým ukazovateľom cesty pre mnohé pokolenia Ukrajincov, a duchovný spev jeho životodarným prameňom.

Umenie zjednocuje ľudí okolo idey dobra, lásky a viery nezávisle od náboženskej príslušnosti. Som rád, že spevy pravoslávnej cirkvi predstavuje na koncerte talentovaná ukrajinská mládež. Som úprimne vďačný organizátorom tohto medzinárodného kultúrneho podujatia za toleranciu a prehĺbenie porozumenia medzi národmi, za dialóg európskych kultúr a konfesií. …“

Z listu Jeho Excelencie pána Viktora Juščenka,
prezidenta Ukrajiny.

image

Bratislava, október 2008

„… Veľmi si vážim Vaše úsilie svojou knihou prispieť k poznaniu histórie mincí, bankoviek a ochranných prvkov slovenských korún, ako aj jednotnej európskej meny euro. Záštitu nad publikáciou, ktorá zachytáva historické skutočnosti o platidlách novodobej demokratickej Slovenskej republiky a prichádzajúceho eura preto veľmi rád preberiem. …“

Z listu Jeho Excelencie pána Roberta Fica,
predsedu vlády Slovenskej republiky.

image

Madrid, máj 2009

„… V mene Jeho Veličenstva Kráľa Vám s potešením potvrdzujem prijatie Vášho listu, ktorý prostredníctvom veľvyslanca Španielska v Bratislave nám bol doručený 22. apríla, a v ktorom nám posielate výtlačok publikácie Krása zakliata v kove aj s venovaním.

Jeho Veličenstvo Vám ďakuje za túto publikáciu, ako aj informácie o aktivitách Inštitútu NAPS a na základe Jeho inštrukcií Vám odovzdávam Jeho najsrdečnejší pozdrav.“

Z listu, ktorý v mene Jeho Veličenstva kráľa Juana Carlosa I.
adresoval riaditeľovi NAPS
pán Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez,
generálny sekretár Jeho Veličenstva španielskeho kráľa.

image

Bratislava, september 2009

„… Sakrálna pieseň oddávna slúži k oslave Boha i k posilneniu viery, a preto má pre veriacich nesmierny význam. Vekmi sa z nej vyprofiloval špecifický žáner, ktorý má okrem spomínaných kľúčových významovi úžasný umelecký rozmer vzbudzujúci hlboký zážitok z duchovna, ktoré obsahuje, i zo samotnej impozantnej interpretácie. Som presvedčený, že tak to bude i dnes v Štátnom divadle v Košiciach, ktoré sa stalo na chvíľu chrámom pre všetkých zúčastnených. …“

Z listu Jeho Excelencie pána Ivana Gašparoviča,
prezidenta Slovenskej republiky.

image

Vatikán, september 2009

,,Najvyšší Veľkňaz sa obracia so srdečným a dobroprajným pozdravom na organizátorov a účastníkov piateho medzinárodného ekumenického koncertu vyjadrujúc potešenie nad chvályhodnou začatou iniciatívou a súčasne nad spoločným zdieľaním.

Nech dedičstvo sakrálnych piesní vytvorí priaznivú príležitosť pre ďalší krok smerom k jednote kresťanských cirkví. Najvyšší Veľkňaz vzýva materskú ochranu Božej Matky a udeľuje zo srdca Vašim Excelenciám, náboženským a civilným autoritám a všetkým, ktorí sa zúčastnia tak významného prejavu, osobitné apoštolské požehnanie.‘‘

Z telegramu Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI.
podpísaného Jeho Eminenciou kardinálom Tarcisiom Bertonem,
štátnym sekretárom Jeho Svätosti.

image

Ekumenický patriarchát, Phanar, 23. november 2011

„… Boli sme úprimne potešený a dotknutý prijatím Vašich blahoprajných želaní pri príležitosti 20. požehnaného výročia nášup pokorného nástupu na Svätý a historický Trón Konštantinopola – Nového Ríma. Vaša dobrotivá komunikácia je pripomienkou Vášho sentimentu a lásky voči Ekumenickému patriarchátu ako aj voči našej Skromnosti.

Dovoľte nám, preto, vyjadriť Vám najúprimnejšie poďakovanie za Vaše milé slová o našej pokornej službe zmieru. Na odplatu, zvolávame Božiu milosť pre neustále požehnania vo Vašich náročných povinnostiach.“

Z listu Jeho Svätosti vladyku Bartolomeja I.,
Arcibiskupa Konštantinopola – Nového Ríma
a Ekumenického patriarchu.

image

Amman, apríl 2012

„… Bol som požiadaný Jeho Veličenstvom kráľom Abdullahom II., aby som Vám vyjadril Jeho poďakovanie za to, že ste mu venovali výtlačok z Vašej publikácie Krása zakliata v kove a knihu o aktivitách Inštitútu NAPS, ktoré Jeho Veličenstvo prijalo s vysokým uznaním.

Želajúc Vám nepretržitý úspech, prijmite, prosím, srdečné pozdravy Jeho Veličenstva kráľa.“

Z listu, ktorý v mene Jeho Veličenstva kráľa Abdullaha II.
adresoval riaditeľovi NAPS pán Reyad Abu Karaki,
vedúci Kráľovského hašemitského úradu
Jordánskeho hašemitského kráľovstva.

image

Budapešť, október 2012

„… Úprimne Vám ďakujem za veľmi pôsobivú knihu Krása zakliata v kove a taktiež za reprezentačnú publikáciu o aktivitách Inštitútu Naše Aktivity Pre Slovensko, ktoré ste nedávno zaslali J. E. prezidentovi Jánosovi Áderovi.

Prezident Áder veľmi oceňuje snaženia inštitútu vykonané v záujme prehlbovania dialógu a tolerancie medzi rozličnými náboženstvími a kultúrami. Vaše podujatia, ktorých sa zúčastňujú významní hostia, signalizujú význam Vašich cieľov a angažovanosť organizátorov.

Dovoľte mi vyjadriť gratuláciu Jeho Excelencie k tejto vynikajúcej knihe, veľmi unikátnej zbierke moderného diela slovenskej mincovne v Kremnici. Využívam túto príležitosť, aby som Vám zaželal, taktiež v mene prezidenta Ádera, úspech vo všetkých Vašich horlivých aktivitách.“

Z listu, ktorý v mene Jeho Excelencie prezidenta Jánosa Ádera
adresoval riaditeľovi NAPS pán László Szöke,
riaditeľ Odboru zahraničných vzťahov
Kancelárie prezidenta Maďarska.

image

Gravenhage, december 2012

„… Chcela by som poďakovať za Váš milý list a knihy Krása zakliata v kove a Inštitút NAPS 2004 – 2010, ktoré nám boli doručené prostredníctvom dobrých úradov Jej Excelencie (veľvyslankyne) Daphne Bergsma.

Jej Veličenstvo kráľovná vysoko oceňuje Vaše milé gesto. V mene kráľovnej Vám do budúcnosti želám vo všetkom úspech.“

Z listu, ktorý v mene Jej Veličenstva kráľovnej Beatrix
adresovala riaditeľovi NAPS pani Marjan Hahn,
osobná tajomníčka Jej Veličenstva holandskej kráľovnej.

image

Biely dom, Washington, apríl 2013

„… Milý Peter, chcel by som vyjadriť moje hlboké poďakovanie za Váš milý dar. Veľmi si cením Vašu pozornosť a štedrosť.

Keďže náš svet čoraz viacej rastie k vzájomnej závislosti, teším sa na prácu pre úžitok našich dvoch národov a pre posilňovanie väzieb medzi našimi ľuďmi. Ďakujem Vám ešte raz za nádherný darček. Želám Vám všetko najlepšie.“

Z listu Jeho Excelencie pána Baracka Obamu,
prezidenta Spojených štátov amerických.

image

Londýn, jún 2014

„… Jeho kráľovská Výsosť bola potešená, že ste na ňu mysleli v zmysle zaslania výtlačku z knihy Krása zakliata v kove.

… Ďakujem Vám ešte raz za Váš list a vyjadrujem vrúcne poďakovanie a želania všetkého najlepšieho od Princa z Walesu.“

Z listu, ktorý v mene Jeho kráľovskej Výsosti Princa z Walesu
adresoval riaditeľovi NAPS pán Simon Martin,
zástupca osobného sekretára Ich kráľovských Výsostí
Princa z Walesu a Vojvodkyne z Cornwallu pre zahraničné vzťahy.

image

Budapešť, jún 2014

„… Chcem Vám zagratulovať k práci, ktorú ste vykonali prostredníctvom desaťročného vedenia Inštitútu NAPS.“

Z listu Jeho Eminencie kardinála Pétera Erdö,
arcibiskupa a metropolitu ostrihomsko-budapeštianského, prímasa Maďarska, prezidenta Zboru biskupských konferencií Európy.

image

Budapešť, september 2014

„Vážení priatelia, je pre mňa veľkou radosťou zaslať pozdravy všetkým Vám, ktorí sa zúčastňujete NAPS ekumenického koncertu 2014. Som presvedčený, že hlavná myšlienka, ktorá stojí v pozadí podujatia – podpora dialógu a tolerancie medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií – je ideou, ktorá si zaslúži hlboké ocenenie. Bohužiaľ, náš rapídne sa meniaci svet sa nezastavil v tom, ako nám dávať mnohé bolestivé príklady predsudkov, fanatizmu a nenávisti. Osobitne sme otrasení násobiacimi sa prípadmi náboženskej intolerancie. Tento stav udalostí nám vytvára ešte väčšiu zodpovednosť postaviť sa za hodnoty slobody a otvorenosti. Potrebujeme hľadať všetky príležitosti ako ukázať, že sa zaujímame jeden o druhého a dnešné podujatie je toho príkladom.

S radosťou poznamenávam, že sa prostredníctvom dobrej maďarsko-slovenskej spolupráce podarilo nedávno dosiahnuť významné výsledky v mnohých oblastiach. Môžem Vás ubezpečiť, že budem pokračovať vo vynakladaní môjho maximálneho úsilia pre ďalšie prehĺbenie vzájomnej dôvery a porozumenia medzi našimi priateľskými národmi.

Nakoniec, dovoľte mi vyjadriť uznanie za dôležitú prácu, ktorú Inštitút NAPS koná už desať rokov pri obohacovaní kultúrnych väzieb, ktoré prepájajú Slovákov a Maďarov. Želám Vám krásny a nezabudnuteľný večer a úspech vo všetkých vašich aktivitách.“

Z listu Jeho Excelencie pána Jánosa Ádera,
prezidenta Maďarska.

image

Ekumenický patriarchát, Phanar – Istanbul, september 2014

„S veľkou radosťou Vás všetkých pozdravujeme pri príležitosti dnešných jubilejných slávností Inštitútu NAPS. Zverujeme a povzbudzujeme všetkých ľudí dobrej vôle k pokračovaniu na ceste budovania mostov, zmieru
a podpory pokoja medzi všetkými ľuďmi. Viac ako kedykoľvek predtým, náš svet potrebuje ľudí viery, ktorí sa zjednotia v snažení porážať nenávisť, náboženskú intoleranciu, tyraniu a neprávosť. Nech naše volania po pokoji a spravodlivosti budú počuté po celom svete ako nebeský koncert lichotivý srdciam všetkých. Napokon, ako nám ukazuje náš Pán, prioritou Ekumenického patriarchátu vždy bolo, aby „všetci jedno boli.“ Máme nádej, že sa to podarí dosiahnuť prostredníctvom neúnavnej práce duchovenstva i laikov. Vo chvíľach slávností, preto, zdieľame radosť tohto mimoriadneho dňa a obetujeme naše modlitby za všetkých Vás stretávajúcich sa pre Vašu jednotu
a mier, ako aj za „všetky dobrá a dobrodenia zhora.“

Z telegramu Jeho Svätosti vladyku Bartolomeja I.,
Konštantinopolského Ekumenického patriarchu.

image

Varšava, október 2014

„… Chcela by som Vám poďakovať za prijatú publikáciu vydanú pri príležitosti desiateho výročia od založenia Inštitútu NAPS. Zároveň by som chcela vyjadriť moje blahoželanie k jubileu a prianie množstva úspechov pre budúcu prosperitu Inštitútu NAPS.“

Z listu pani Jolanty Kwasniewskej,
prvej dámy Poľskej republiky 1995-2005.

image

Bratislava, september 2015

„Všetky náboženstvá majú svoje pravidlá, učenie, chrámy a posolstvá. Ale vnímam to tak, že v najvýznamnejšom poslaní sa všetky náboženstvá zhodujú. Tým poslaním je budovanie vzťahov. Vzťahov človeka k Bohu, ale aj vzťahov človeka k človeku. Zvlášť v tomto období musíme apelovať práve na tieto vzťahy. Pripomínať potrebu tolerancie a pomoci druhým. V podujatiach ako je toto (NAPS Medzinárodný ekumenický koncert – pozn.), vidím obrovský zmysel. Práve tu je spolupráca, vzájomná úcta a snaha potešiť iných hmatateľná.“

Z listu Jeho Excelencie pána Andreja Kisku,
prezidenta Slovenskej republiky.

image

Bratislava, apríl 2016

„S potešením konštatujem, že Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko, ktorého ste zakladateľom a súčasne aj riaditeľom, vyznáva hodnoty, ktoré pri zastupovaní a obhajovaní záujmov Slovenskej republiky v zahraničí presadzuje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.“

Z listu Jeho Excelencie pána Miroslava Lajčáka,
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

image

Vatikán, október 2017

„… Po návrate do Ríma po mojej návšteve v Bratislave píšem, aby som vyjadril svoju úprimnú vďaku za vrúcne pozvanie, ktoré mi poskytol Inštitút NAPS na návštevu vašej krajiny. Som tiež vďačný za vynikajúcu organizáciu tejto návštevy.

Bol to zdroj hlbokého povzbudenia pozorovať angažovanosť voči kresťanskej jednote, s ktorou som sa stretol počas môjho pobytu. Potešilo ma, že moja návšteva na Slovensku mi poskytla príležitosť nahliadnuť do pozitívnych ekumenických vzťahov, ktoré existujú medzi kresťanskými tradíciami vo vašom vznešenom národe.“

Z listu Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha,
prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov.

image

Bratislava, apríl 2020

„… Práve v týchto zložitých časoch je dôležité, snáď viac ako kedykoľvek predtým, aby sme mysleli na svojich blížnych a podali im pomocnú ruku. Každý, kto uľahčuje bremeno druhým, má môj obdiv a uznanie. Vášmu charitatívnemu inštitútu, ako aj ľuďom, ktorí za ním stoja, želám len to najlepšie. …“

Z listu pána Mareka Krajčího,
ministra zdravotníctva Slovenskej republiky.