Ženy

V záujme realizovať činnosť na aktuálne a spoločnosťou diskutované témy, pripravil Inštitút NAPS v prvom desaťročí svojej existencie aj viaceré medzinárodné podujatia, ktoré sa venovali postaveniu žien v spoločnosti.

image

Vo februári 2008 sa na akademickej pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil prvý ročník Okrúhleho stola o postavení žien v dnešnej spoločnosti s názvom Ženy, ktoré rozhodujú. Aktivity, ktorej zmyslom bolo predstaviť auditóriu spoločenský prínos viacerých žien v rozhodovacích pozíciách sa zúčastnili: prvá žena na poste predsedníčky Ústavného súdu SR, pani Ivetta Macejková, prvá žena na poste viceguvernérky Národnej banky Slovenska, pani Elena Kohútiková, prvé žena na poste rektorky univerzity na Slovensku, prof. Beata Kosová a členka Pápežskej rady pre laikov, arcivojvodkyňa Christiana von Habsburg-Lothringen.

image

Podnetná diskusia, ktorej sa spolu s hlavnými debatérkami a študentmi zúčastnili aj viacerí veľvyslanci, predstavitelia cirkví a verejného života, priniesla okrem iného zhodu na význame rodiny a nenahraditeľného postavenia ženy v nej. Veľmi príjemným spôsobom sa s účastníci konferencie zamýšľali nad optimálnym číslom, percentom, ktoré by vyjadrilo ten správny, adekvátny pomer žien a mužov na rozhodovacích postoch.

image

V roku 2012 zorganizoval Inštitút NAPS v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Banskobystrickým samosprávnym krajom druhý ročník okrúhleho stola o postavení žien v spoločnosti. Prítomní sa zaoberali najmä problematikou rodovej rovnosti, ale aj v aktuálnom čase toľko diskutovanou témou zavedenia kvót v organizáciách a firmách. Veľmi aktívne sa debata sústredila na to, či je potrebná takzvaná pozitívna diskriminácia. Príspevky rečníkov boli aj pre, aj proti, takže jednoznačné odpovede diskusia nedala. Možno ale povedať, že prítomní diskutujúci sa stretli kdesi na polceste.

image

image

Hlavnými debatérkami podujatia Ženy, ktoré rozhodujú II. boli: pani Katalin Szili, predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarskej republiky 2002 – 2009, pani Jana Laššáková, podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, J. E. pani Daphne Bergsma, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku a najmladšia poslankyňa Európskeho parlamentu zo Strednej Európy, pani Katarína Neveďalová.

image

Na umeleckú zručnosť žien poukázal aj Medzinárodný sochársky plenér žien sochárok z krajín V4 a Ukrajiny, ktorý zorganizoval Inštitút NAPS na jeseň roka 2008. Vernisáž vytvorených diel sa uskutočnila v európsky jedinečnom Múzeu moderného umenia Andy Warhola v Medzilaborciach.

image