3. marca 2017

Na poľskom veľvyslanectve o aktivitách NAPS a možnostiach spolupráce v budúcnosti

image

V piatok 3. marca 2017 prijal zakladateľa NAPS Petra Soleja zástupca vedúceho diplomatickej misie Poľskej republiky na Slovensku, pán ministerský radca Piotr Samerek.

Vysoký predstaviteľ poľskej diplomacie na Slovensku sa so záujmom oboznámil s doterajšími výsledkami aktivít Inštitútu NAPS a obaja aktéri stretnutia sa popri výmene názorov na aktuálne spoločenské témy venovali možnostiam spolupráce pri činnosti inštitútu v budúcom roku.

Archív správ