18. septembra 2017

S novým apoštolským nunciom na Slovensku o aktuálnych výzvach vzájomných vzťahov

image

V pondelok 18. septembra 2017 udelil zakladateľovi NAPS Petrovi Solejovi osobné prijatie apoštolský nuncius a doyen diplomatického zboru akreditovaného v SR, arcibiskup Giacomo Guido Ottonello.

Takmer hodinový spoločný rozhovor, ktorého sa zúčastnil aj tajomník Apoštolskej nunciatúry na Slovensku, Mons. Giuseppe Quirighetti, potvrdil vynikajúce vzájomné vzťahy slovenského Inštitútu NAPS so zastupiteľským úradom Svätej Stolice v našej krajine. Aktéri stretnutia sa zhovárali osobitne o prípravách návštevy kardinála Kurta Kocha na Slovensku, ktorý prijal pozvanie členov Rady NAPS na historicky prvú návštevu SR. Hlavným bodom programu návštevy je účasť a vystúpenie Jeho Eminencie na tohtoročnom XIII. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2017.

Archív správ