14. januára 2018

Kardinál Ravasi: „Teším sa, keď vidím iniciatívy, ako sú tie Vaše“

image

Pri príležitosti novoročnej korešpondencie obdržali členovia Rady NAPS osobný list od Jeho Eminencie kardinála Gianfranca Ravasiho, prezidenta Pápežskej rady pre kultúru, v ktorom pán kardinál píše.:

„…. ďakujem Vám za Váš list zo dňa 8. decembra 2017 s Vašimi vrúcnymi želaniami a publikáciou, ktorá približuje najvýznamnejšie momenty aktivít Inštitútu NAPS v rokoch 2014 – 2017, zahrňujúc príležitosti stretnutia aj s našou Pápežskou radou pre kultúru.

Aktivity vášho inštitútu v oblasti vzdelávania, kultúry a dialógu presne nasledujú túžbu po stretnutí, ktorá je v srdci tohto Dikastéria Svätej Stolice a ja sa teším, keď vidím iniciatívy, ako sú tie Vaše a teším sa na budúce príležitosti spolupráce.“

image

Archív správ