26. októbra 2019

Kardinál Dziwisz daroval Inštitútu NAPS pápežské solideo sv. Jána Pavla II.

image

Vyvrcholením dvojdňovej návštevy členov Rady NAPS v poľskom Krakove bolo stretnutie s emeritným krakovským arcibiskupom a metropolitom, Jeho Eminenciou kardinálom Stanislawom Dziwiszom, ktorý bol niekoľko desaťročí osobným tajomníkom pápeža Jána Pavla II.

Počas prijatia udeleného Petrovi a Lenke Solejovým v rezidencii pána kardinála sa aktéri stretnutia zhovárali o aktuálnom spoločenskom dianí v oboch krajinách a osobitne o práci a plánoch Inštitútu NAPS. V závere stretnutia odovzdal pán kardinál hosťom zo Slovenska žiadanú relikviu sv. Jána Pavla II., ktorého si členovia inštitútu zvolili za jedného z patrónov neziskovej organizácie.

Archív správ