29. februára 2020

Inštitút NAPS blahoželá Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. Konštantinopolskému

image

V závere februára 2020 sa Jeho Svätosť vladyka Bartolomej I. Konštantinopolský dožil vzácneho životného jubilea, 80. narodenín. Pri tejto príležitosti mu zakladateľ a riaditeľ Inštitútu NAPS adresoval blahoprajný list, v ktorom okrem iného vyjadril Ekumenickému patriarchovi úprimné poďakovanie za všetky doterajšie gestá osobnej podpory a priazne, ktoré prejavil aktivitám NAPS.

Bartolomej I. je 270. nasledovníkom apoštola Andreja na tróne arcipastiera Konštantinopola – Nového Ríma. Jeho Svätosť podporuje ekumenické snaženia NAPS od založenia inštitútu v roku 2004. Patriarcha vymenoval v doterajšej histórii NAPS Ekumenických koncertov dvakrát svojho osobného legáta na toto podujatie a predstaviteľom NAPS udelil viackrát osobnú audienciu priamo v sídle Ekumenického patriarchátu vo Fanare (Istanbul).

Archív správ