19. októbra 2020

Maďarský prezident želá Inštitútu NAPS ďalšie úspechy vo verejných aktivitách

image

Riaditeľ Odboru zahraničných vzťahov Kancelárie prezidenta Maďarska, pán veľvyslanec László Szöke, zaslal riaditeľovi Inštitútu NAPS osobný list, v ktorom mu tlmočil slová ocenenia prezidenta Maďarska, Jeho Excelencie pána Jánosa Ádera, k výsledkom doterajších snažení slovenského inštitútu.

„Teší ma, že vám môžem poďakovať v mene Jeho Excelencie pána Jánosa Ádera, prezidenta republiky Maďarsko, i v mene svojom, za album o 15 rokoch práce Inštitútu NAPS.

Špeciálne vydanie, ktoré nám bolo zaslané, je skvelou pripomienkou rozličných priorít neziskovej organizácie, ako aj Vášho osobného záväzku voči mnohým ušľachtilým veciam. Môžem vás ubezpečiť, že kniha bude mať miesto v knižnici Kancelárie prezidenta republiky.

Dovoľte mi, aby som sa pripojil k prezidentovi Áderovi a poprial vám veľa zdravia a ďalších úspechov vo vašich najzodpovednejších verejných aktivitách.,“ uvádza vo svojom liste pán László Szöke.

obrázok

Archív správ