23. marca 2020

Slovenská republika má po parlamentných voľbách nových ústavných činiteľov

image

Zakladateľ Inštitútu NAPS, Peter Solej, zaslal viacerým novým ústavným činiteľom, ktorí prevzali zvolený úrad v Národnej rade Slovenskej republiky, alebo sa stali členmi Vlády Slovenskej republiky, gratulačný list.

„Vašu náročnú službu našej krajine a jej obyvateľom preberáte v neľahkom období celosvetovo sa šíriacej zdravotnej hrozby, ale aj celospoločenského očakávania zvýšenia transparentnosti, osobnej zodpovednosti a slušnosti pri výkone verejných funkcií, a to v každej oblasti riadenia štátu,“ uviedol okrem iného vo svojich listoch Solej, ktorý zároveň adresátom zaželal pevné zdravie, pokoj a štedré Božie požehnanie pre každé osobné i pracovné rozhodnutie.

Archív správ