27. októbra 2020

Významní predstavitelia Vatikánu sa oboznámili s aktivitami NAPS v rokoch 2004 – 2019

image

Inštitút NAPS zaslal publikáciu o svojej činnosti v rokoch 2004 – 2019 aj viacerým čelným predstaviteľom Katolíckej cirkvi.

Štátny sekretariát Svätej Stolice potvrdil prijatie informácií Jeho Svätosťou pápežom Františkom, ktorý spoločne s poďakovaním vyjadril ubezpečenie o spomienke vo svojich modlitbách.

obrázok

„… Veľmi dobre si pamätám svoju prítomnosť na krásnom podujatí organizovanom vaším inštitútom. So smútkom, ale s pochopením sa dozvedám, že tento rok nebude možné usporiadať tradičný ekumenický koncert kvôli celosvetovej zdravotnej kríze.

Záväzok Inštitútu NAPS podporovať ekumenické úsilie je veľmi cenený, rovnako ako všetky iniciatívy zamerané na podporu spolupráce a ekumenického dialógu a na prispievanie k pokroku v posilňovaní vzťahov a vytrvalému nadšeniu na ceste k úplnému spoločenstvu.

Pri tejto príležitosti vyjadrujem svoju osobnú vďačnosť za hodnotnú a citlivú prácu, ktorú vykonávate v tejto oblasti …,“ napísal vo svojom liste kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov.

obrázok
obrázok

„… Plne chápem, že medzinárodný ekumenický koncert NAPS sa tento rok na jeseň nebude sláviť kvôli súčasnej pandemickej situácii. Napriek tomu som rád, že som sa dozvedel, že Rozhlas a televízia Slovenska odvysiela reprízu jeho 13. ročníka.

Pri všetkom dobrom želaní Vašim podujatiam v oblasti vzdelávania, kultúry a prehlbovania ľudských a duchovných hodnôt zostávam úprimne Váš,“ uviedol v osobnom liste kardinál Gianfranco Ravasi, prezident Pápežskej rady pre kultúru.

obrázok
obrázok

Archív správ