6. októbra 2021

Žilinský biskup, Mons. Tomáš Galis, prejavil pozornosť aktivitám Inštitútu NAPS

image

Žilinský diecézny biskup, J. E. Mons. Tomáš Galis, prijal v stredu 6. októbra 2021 členov Rady NAPS, manželov Petra a Lenku Solejových.

Predstavitelia NAPS informovali žilinského biskupa o doterajších i plánovaných aktivitách inštitútu, osobitne v oblasti ekumenizmu. Aktéri stretnutia sa venovali aj viacerým aktuálnym spoločenským témam a možnostiam vzájomnej spolupráce.

Archív správ