20. júna 2022

Sýrska mystička Myrna Nazzour opäť navštívila Slovensko

image

Inštitút NAPS v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou sv. apoštolov Petra a Pavla v Bratislave-Záhorskej Bystrici, pripravil aj v tomto roku evanjelizačné svedectvo sýrskej mystičky Myrny Nazzour, ktorá 11-ty krát navštívila Slovensko.

Členovia Rady NAPS doprevádzali mystičku Myrnu počas jej svedectva v kostole v Záhorskej Bystrici, ako aj počas interview, ktoré poskytla v sídle Rádia Mária v Bratislave.

image

Archív správ