5. júna 2023

Inštitút NAPS blahoželá kardinálovi Dziwiszovi k výročiam jeho pastoračnej služby

image

Prednedávnom si emeritný krakovský arcibiskup a dlhoročný osobný tajomník pápeža Jána Pavla II., kardinál Stanislaw Dziwisz, pripomenul 60. výročie od svojej kňazskej vysviacky a 25. výročie od biskupskej chirotónie, ktorú prijal z rúk svätého pápeža.

Zakladateľ a riaditeľ NAPS Peter Solej zaslal pri tejto príležitosti Jeho Eminencii gratulačný list, v ktorom vyjadril blahoželania v mene všetkých členov, priateľov a spolupracovníkov slovenského inštitútu.

Archív správ