11. mája 2023

Inštitút NAPS blahoželá kráľovi Karolovi III. k slávnostnej korunovácii

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej zaslal Jeho Veličenstvu Karolovi III., kráľovi Spojeného kráľovstva gratulačný list pri príležitosti jeho oficiálnej korunovácie.

„Vaše Veličenstvo, prijmite, prosím, pri príležitosti Vašej korunovácie za kráľa Spojeného kráľovstva úprimné blahoželanie, ktoré Vám v mene členov, spolupracovníkov a priaznivcov nášho Inštitútu NAPS, zo srdca vyslovujem.

Obraciam sa na Všemohúceho Boha s modlitbou a prosbou, aby požehnával každý krok Vášho Veličenstva a tak tešil všetkých, ktorí Vás úprimne ctia a milujú.

Vaše Veličenstvo, rád využívam dnešnú príležitosť, aby som vyjadril srdečné poďakovanie za viaceré gestá dobrožičení, ktoré ste v minulosti prejavili aktivitám Inštitútu NAPS,“ uviedol v úvode svojho listu Peter Solej.

Archív správ