5. júna 2023

Inštitút NAPS blahoželá trnavskému arcibiskupovi Jánovi Oroschovi k životnému jubileu

image

Riaditeľ NAPS Peter Solej zaslal J. E. Mons. Jánovi Oroschovi, trnavskému arcibiskupovi a predsedovi Rady Konferencie biskupov Slovenska pre ekumenizmus gratulačný list, v ktorom vyjadril blahoželanie inštitútu pri príležitosti životného jubilea otca arcibiskupa.

„Najdôstojnejší otec arcibiskup, do ďalších rokov náročnej a zodpovednej misie pastiera Svätej Kristovej cirkvi, ako aj do Vášho osobného života Vám zo srdca prajem a v modlitbe vyprosujem štedré Božie požehnanie, plnosť Darov Svätého Ducha, pevné zdravie, priazeň ľudu a úprimnosť najbližších spolupracovníkov,“ uviedol spoločne s poďakovaním za dlhoročnú priazeň vo svojom liste Peter Solej.

Archív správ