13. novembra 2023

V Sándorovom paláci o aktivitách NAPS

image

V pondelok 13. novembra 2023 prijal zakladateľa NAPS Petra Soleja diplomatický poradca prezidentky Maďarska, pán veľvyslanec Krisztóf Altusz. Počas prijatia, ktoré sa konalo v Sándorovom (prezidentskom) paláci v Budapešti sa aktéri stretnutia v priateľskej atmosfére zhovárali o doterajších dobrých vzťahoch Inštitútu NAPS s úradom maďarskej hlavy štátu, ako aj o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v budúcnosti.

Prezident Maďarska v minulosti viackrát ocenil medzinárodné kultúrne a ekumenické aktivity slovenského inštitútu a v roku 2016 sa NAPS Medzinárodný ekumenický koncert konal pod spoločnou záštitou prezidentov Maďarska a Slovenska.

Archív správ