18. marca 2017

Inštitút NAPS vyjadruje hlbokú a úprimnú sústrasť nad úmrtím českého kardinála Miloslava Vlka

image

Pri príležitosti úmrtia emeritného arcibiskupa pražského a prímasa českého, Jeho Eminencie kardinála Miloslava Vlka, zaslal zakladateľ NAPS Peter Solej kardinálovi Dominikovi Dukovi OP, kondolenčný list nasledovného znenia:

„Najdôstojnejšia Eminencia, pri príležitosti odchodu do večnosti Vášho brata v biskupskej službe, Jeho Eminencie otca kardinála Miloslava Vlka, vyjadrujem Vám v mene členov Rady Inštitútu NAPS i v mene svojom, hlbokú a úprimnú sústrasť.

Skláňam sa pred vôľou Trojjediného Boha, Pána života i smrti, ktorý vo svojom nekonečnom milosrdenstve povolal do Večnosti tohto veľkého syna českého národa. Osobitne si spomínam na prvé osobné stretnutie s blahej pamäti kardinálom Miloslavom, ktoré som mal česť zažiť pred niekoľkými rokmi. Mám nádej, že odkaz duchovného bohatstva a poznania, ktoré sa snúbili v osobe Jeho Eminencie, zachová náš Pán i pre ďalší rozvoj cirkvi a budúcich generácií.

Najdôstojnejšia Eminencia, dovoľujem si využiť dnešnú príležitosť, aby som Vás ubezpečil o svojej najhlbšej úcte.“

Archív správ