3. októbra 2017

Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi v SR udelil zakladateľovi NAPS cirkevné vyznamenanie

image

Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak, udelil zakladateľovi NAPS Petrovi Solejovi Zlatú medailu bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorú mu slávnostne odovzdal v priestoroch Arcibiskupského úradu v Prešove v závere obeda podávaného na počesť návštevy Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha, prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov, za účasti civilných aj cirkevných autorít.

Arcibiskup Babjak udelil Petrovi Solejovi toto vysoké cirkevné vyznamenanie za mimoriadny prínos v oblasti rozvoja ekumenizmu a šírenia jednoty medzi kresťanmi prostredníctvom medzinárodných ekumenický koncertov.

„Absolútne som to nečakal. Vnímam to ako nezaslúženú poctu. Toto vysoké vyznamenanie patrí mnohým ľuďom, vďaka ktorým sa NAPS a jeho práca úspešne vyvíja už trinásť rokov. Blahoslavený Pavol Peter, oroduj za nás.,“ povedal po prevzatí ocenenia Peter Solej.

image

image

image

Archív správ