5. júna 2019

V Múzeu Jozefa Litomiského aj solideo, ktoré pápež František daroval Inštitútu NAPS

image

Členovia Rady Inštitútu NAPS sa zúčastnili slávnostného otvorenia a požehnania Múzea pátra Jozefa Litomiského, zakladateľa Kongregácie bratov tešiteľov z Gethseman, ktoré sa uskutočnili v stredu 5. júna 2019 v generálnom dome Kongregácie v Marianke.

Na pozvanie generálneho predstaveného Kongregácie bratov tešiteľov, vdp. Michala Krysztofowicza CCG, a prítomných bratov tešiteľov múzeum požehnal J. E. biskup František Rábek, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Medzi exponátmi múzea sa nachádza aj pápežské solideo, ktoré Svätý Otec František daroval zakladateľovi Inštitútu NAPS počas audiencie vo Vatikáne v roku 2016. Peter Solej následne odovzdal tento vzácny dar generálnemu predstavenému Kongregácie ako artikel pre novovznikajúce múzeum.

image

Archív správ