19. októbra 2020

Ekumenický patriarcha Bartolomej I. vyjadruje uznanie za úzku spoluprácu s Inštitútom NAPS

image

Jeho Svätosť vladyka Bartolomej I., arcibiskup Konštantinopola – Nového Ríma a Ekumenický patriarcha, duchovný vodca 330 miliónov pravoslávnych Kresťanov na celom svete, zaslal riaditeľovi list, v ktorom oceňuje dlhodobú úzku spoluprácu s Inštitútom NAPS a doterajšie výsledky slovenského občianskeho združenia.

„Ponáhľame sa Vám osobne poďakovať za zaslanie kópie vašej knihy s názvom „Institutum NAPS 2004-2019“. Tento rozsiahly záznam histórie inštitútu NAPS je skutočne dokladom vašich veľkých úspechov za posledných pár rokov a okrem iného zdôrazňuje niektoré spoločné ciele, ktoré vaša organizácia zdieľa s naším Svätým centrom, Ekumenickým patriarchátom, ako sú solidarita, dialóg, ekumenizmus a ocenenie vzájomnej hudobnej zodpovednosti.

Touto príležitosťou by chcela Matka cirkev v Carihrade poďakovať za hodnotnú prácu, ktorú robíte, a modliť sa, aby ste naďalej spájali liturgické a hudobné tradície mnohých tradícií viery. Aj keď pandémia COVID-19 brzdila našu schopnosť osobne sa stretávať v synovskej láske, udržujeme si podporu pre Inštitút NAPS a tešíme sa na obnovenie medzinárodného ekumenického koncertu NAPS v septembri 2021.

Opäť vyjadrujeme svoje uznanie za našu pokračujúcu úzku spoluprácu, posielame naše patriarchálne pozdravy a požehnania Vám, Vašej milostivej manželke a všetkým váženým členom Inštitútu NAPS, a naďalej si zachovávame najvyššiu úctu a rešpekt.,“ uvádza vo svojom liste Jeho Svätosť.

obrázok

Archív správ