17. mája 2021

Inštitút NAPS vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím pána Milana Ftáčnika

image

Inštitút NAPS vyjadruje hlbokú a úprimnú sústrasť nad úmrtím bývalého primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, pána Milana Ftáčnika. Zakladateľ NAPS poslal pri tejto smutnej príležitosti kondolenčný list manželke zosnulého, pani Zlatici Ftáčnikovej:

„S veľkým zármutkom som prijal správu o náhlom zosnutí Vášho manžela, pána docenta Milana Ftáčnika, významnej politickej osobnosti novodobých dejín Slovenskej republiky, ktorý slúžil našej vlasti a jej občanom prostredníctvom viacerých významných pozícii zákonodarnej i výkonnej moci.

Vážená pani Ftáčniková, veľmi si vážim, že som mal česť s Vašim cteným pánom manželom počas jeho výkonu funkcie primátora Hlavného mesta SR Bratislavy spolupracovať pri realizácii medzinárodných ekumenických aktivít Inštitútu NAPS, ako aj v oblasti diplomatického protokolu.

Prijmite, prosím, hlbokú a úprimnú sústrasť a ubezpečenie o spomienke v modlitbe. Nech mu Pán života a smrti daruje večnú pamiatku a blažený pokoj!,“ uvádza vo svojom liste riaditeľ Inštitútu NAPS, Peter Solej.

Archív správ