13. októbra 2021

Predstavitelia NAPS si uctili pamiatku prezidenta Michala Kováča, čestného člena Inštitútu NAPS

image

Členovia Rady NAPS, manželia Peter a Lenka Solejovci, navštívili v stredu 13. októbra 2021 Ondrejský cintorín v Bratislave, aby si pietnou spomienkou uctili pamiatku prvého prezidenta novodobej Slovenskej republiky a čestného člena Inštitútu NAPS, Jeho Excelencie pána Michala Kováča a jeho nedávno zosnulej manželky, pani profesorky Emílie Kováčovej.

image

Po položení venca s odkazom „S vďakou spomíname, Inštitút NAPS,“ sa uskutočnila Panychída – modlitba sa zosnulých, ktorej predsedal generálny vikár Bratislavskej gréckokatolíckej eparchie, veľadôstojný pán Vladimír Skyba.

image

Pietnej spomienky na zosnulú prvú hlavu štátu sa zúčastnil aj dlhoročný poradca pána prezidenta Kováča, diplomat a občiansky aktivista, pán Pavol Demeš.

Michal Kováč sa narodil 3. augusta 1930 vo východoslovenskej obci Ľubiša. V roku 1993 bol poslancami Národnej rady SR zvolený za historicky prvého prezidenta novodobej Slovenskej republiky. Čestné členstvo v Inštitúte NAPS prevzal v apríli 2005, v prvom roku od založenia neziskovej organizácie. Prezident Kováč osobnou účasťou a záštitou podporil viaceré z doterajších aktivít inštitútu. 13. októbra 2021 uplynulo 5 rokov od pohrebu pána prezidenta.

Archív správ