10. februára 2022

Inštitút NAPS vyjadruje sústrasť nad úmrtím diplomata Eduarda Kukana

image

Pri príležitosti úmrtia pána Eduarda Kukana, ktorý opakovane zastával post ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a záujmy krajiny reprezentoval aj v Európskom parlamente, zaslal riaditeľ NAPS kondolenčný list manželke zosnulého diplomata, pani Zdenke Kukanovej.

Peter Solej spoločne s vyjadrením sústrasti ubezpečil pani Kukanovú o živej spomienke a vďake za dobrú spoluprácu s blahej pamäti pánom ministrom už v čase založenia Inštitútu NAPS pred 17 rokmi.

Archív správ