18. marca 2022

Maďarský prezident János Áder oceňuje oddanosť NAPS prehlbovaniu dialógu medzi národmi

image

Pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia výkonu úradu hlavy štátu Maďarskej republiky pánom prezidentom Jánosom Áderom, vyjadril riaditeľ NAPS Peter Solej osobné poďakovanie za doterajšiu výbornú spoluprácu s Kanceláriou prezidenta Maďarska šéfovi Odboru zahraničných vzťahov, pánovi veľvyslancovi László Szöke.

„… dovoľte mi poďakovať sa za Váš záväzok k ďalšiemu rozvoju spolupráce medzi Slovákmi a Maďarmi. Je o Vás známe, že ste skutočným priateľom našej krajiny. Práca Inštitútu NAPS bola pod Vaším vedením v tomto úsilí veľmi dôležitá, pretože vzdelávanie, kultúra a náboženstvo sú najdôležitejšie oblasti, v ktorých možno najlepšie posilniť dlhodobé a pevné väzby medzi národmi.

Prezident Áder tiež oceňuje Vašu oddanosť prehĺbeniu dialógu medzi našimi národmi. Nie náhodou prevzal záštitu nad niektorými ekumenickými koncertmi organizovanými NAPS,“ uviedol vo svojej odpovedi pán riaditeľ László Szöke.

Archív správ