4. januára 2023

Inštitút NAPS vyjadruje sústrasť nad úmrtím emeritného pápeža Benedikta XVI.

image

Pri príležitosti úmrtia Jeho Svätosti emeritného pápeža Benedikta XVI. vyjadril zakladateľ a riaditeľ Inštitútu NAPS Peter Solej hlbokú a úprimnú sústrasť predstaviteľom Svätej Stolice v mene členov, spolupracovníkov a podporovateľov Inštitútu NAPS.

image

Zakladateľ slovenského inštitútu zaslal kondolenčný list osobnému tajomníkovi zosnulého pápeža, arcibiskupovi Georgovi Gaensweinovi a slová sústrasti zapísal aj do kondolenčnej knihy, ktorá bola vystavená v priestoroch Apoštolskej nunciatúry v Bratislave.

image

Pápež Benedikt XVI. zaslal v roku 2009 svoj osobný telegram účastníkom piateho ročníka NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu, ktorý sa uskutočnil v Štátnom divadle v Košiciach. O rok neskôr, v apríli 2010 prijal pápež Benedikt XVI. Petra Soleja vo Vatikáne. Počas stretnutia na Námestí sv. Petra prejavil pontifik osobitnú pozornosť ekumenickým aktivitám Inštitútu NAPS a udelil im svoje Apoštolské požehnanie.

Archív správ