4. januára 2024

Prezident Rudolf Schuster, čestný člen NAPS, sa dožíva životného jubilea

image

V úvode roka 2024 sa prvý v priamych voľbách zvolený prezident Slovenskej republiky a čestný člen inštitútu NAPS, J. E. pán Rudolf Schuster, dožil životného jubilea – 90. narodenín.

Zakladateľ a riaditeľ NAPS Peter Solej vyjadril pánovi prezidentovi pri tejto príležitosti srdečné blahoželanie v mene členov, spolupracovníkov a podporovateľov Inštitútu spoločne s poďakovaním za dlhoročnú priazeň pána prezidenta, osobitne pri napĺňaní medzinárodných nekomerčných aktivít NAPS.

image

Rudolf Schuster sa narodil 4. januára 1934 v Medzeve neďaleko Košíc. Spisovateľ, scenárista a cestovateľ, ktorého životné dielo ocenili viacerými zahraničnými a domácimi oceneniami, vyznamenaniami aj čestnými doktorátmi, slúžil krajine vo viacerých pozíciách ako politik, veľvyslanec, primátor mesta Košice i prezident krajiny. Čestné členstvo v Inštitúte NAPS prevzal v priestoroch Národného divadla Košice 30. septembra 2012 počas VIII. NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu.

Archív správ