I. NAPS Ekumenický koncert sakrálnych spevov 2005

V priestoroch európsky jedinečného Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa vo štvrtok 20. októbra uskutočnil ekumenický koncert sakrálnych spevov. Prvé výročie od svojho vzniku si ním pripomenulo medzilaborecké Občianske združenie NAPS, náplňou činnosti ktorého je podpora vzdelávania a tvorivej duševnej aktivity mládeže SR.

Na ekumenickom koncerte, ktorý bol realizovaný pod morálnymi záštitami:

Jeho Excelencie Mons. Alojza Tkáča,
arcibiskupa – metropolitu Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

Jeho Preosvietenosti vladyku Jána Babjaka, SJ,
prešovského gréckokatolíckeho eparchiálneho biskupa,

Jeho Blaženosti vladyku Nikolaja,
arcibiskupa prešovského, metropolitu Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska

Vystúpili:

Rímskokatolícky zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach

image

Zbor sv. Romana Sladkopevca gréckokatolíckych bohoslovcov z Prešova

image

a Pravoslávny cirkevný zbor pri chráme sv. Cyrila a Metoda v Humennom

image

Medzilaborecký gymnazista Peter Solej ml., najmladší autor odbornej literatúry u nás a prezident OZ NAPS v úvode podujatia pozvaným hosťom vysvetlil, prečo si pre oslavu 1. výročia od vzniku OZ NAPS zvolil práve ekumenický koncert sakrálnych spevov: „Vzdelávanie chápem v prvom rade ako poznávanie. A poznávaním umenia – spevu, ktorý je produktom srdca i duše človek bezpochyby nadobúda entuziazmus tvoriť, pracovať i učiť sa.“ Ako dodal, sakrálne umenie považuje za historicky najvzácnejšie a najvýznamnejšie.

Peter Solej v úvodnom príhovore citoval výrok Jeho Eminencie Monsignora Jozefa Svätej Rímskej Cirkvi kardinála Tomka, rodáka z Prešovského kraja, ktorý ako osobný legát Ich Svätosti pápeža Benedikta XVI. na 3. celoslovenskom eucharistickom kongrese vyhlásil: „Je čas na nový ekumenizmus. Pravoslávni sú pre Katolíkov najbližší bratia.“ Peter vyjadril taktiež radosť z toho, že môže byť „mladým priateľom Pravoslávnej cirkvi.“

Ekumenický koncert, na ktorom sa zúčastnilo 400 Medzilaborčanov vyvrcholil prečítaním pozdravného listu Jeho Excelencie pána Michala Kováča, prvého prezidenta SR a čestného člena OZ NAPS, vzdaním úcty štátnej hymne SR a spoločným požehnaním katolíckeho a pravoslávneho biskupa. Celé podujatie konferoval pán Martin Jedinák, redaktor Televízie Markíza.

image