XII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2016

image

Privítanie predsedu predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., pána Imricha Béreša s partnerkou.

image

12. ročník NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu svojou prítomnosťou podporila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pani Gabriela Matečná s manželom.

image

Ekumenické snaženia NAPS už roky podporuje aj veľvyslanec Indonézie na Slovensku, J. E. pán Djumantoro Purbo.

image

Riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, pán Vladimír Grežo s partnerkou pri zvítaní sa s pánom Mikulášom Milkom, generálnym riaditeľom a. s. Hydrotour a jeho pani manželkou.

image

Veľvyslankyňa Maďarska, J. E. pani Éva Czimbalmosné Molnár, podporovala toto podujatie už aj v čase jej pôsobenia v úrade generálnej konzulky Maďarska v Košiciach.

image

Herec Divadla Andreja Bagara v Nitre, pán Ján Greššo s partnerkou pri príchode spoločne so zakladateľom NAPS Petrom Solejom a jeho manželkou Lenkou.

image

image

V úvode koncertu všetci prítomní už tradične vzdali úctu štátnej hymne SR a hymne Európskej únie.

image

Celým slávnostným večerom sprevádzal jeho moderátor, pán Ľubomír Bajaník.

image

Koncert, ktorý bol už tretí krát záverečným podujatím Kultúrneho leta a hradných slávností v Bratislave, otvoril svojím príhovorom pán Ivo Nesrovnal, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy.

image

image

Duchovným zamyslením pozdravil auditórium veľadôstojný pán László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi a podpredseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike.

image

image

Jedinečná hudba Jeruzalema v podaní pána Shmuela Barzilaia, hlavného kantora Židovskej náboženskej obce vo Viedni.

image

Slovensko, Česko, Rusko a Kazachstan. To sú rodné krajiny umelcov z Pravoslávneho komorného zboru z Prahy, ktorý vedie jeho zakladateľ Alexej Kleptsin.

image

image

image

Kantáte Dómino. Spievajte Pánovi. To je názov mládežníckeho zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorého členovia pochádzajú nielen z našej krajiny, ale aj z Maďarska. Toto umelecké zoskupenie s takmer 20-ročnou tradíciou, si za svoje poslanie zvolilo hlásať nepochopiteľnú Božiu milosť, dobrotu a lásku cez sakrálne skladby.

image

image

Atmosféra prestávky. Zľava: osobitný vyslanec EU pre náboženské slobody vo svete, pán Ján Figeľ s manželkou, zakladateľ NAPS Peter Solej s manželkou, veľvyslanec japonského cisára v SR, J. E. pán Jun Shimmi, veľvyslanec Jordánskeho kráľa v SR so sídlom vo Viedni, J. E. pán Hussam Al Husseini, nemecký veľvyslanec v SR, J. E. pán Joachim Bleicker, manželka japonského pána veľvyslanca, madam Shimmi, čínsky veľvyslanec v SR, J. E. pán Lin Lin s manželkou a tajomník Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, protojerej Milan Gerka.

image

Manželia Solejovci s priateľom NAPS – známym slovenským tanečníkom Tomášom Surovcom a jeho partnerkou.

image

Evanjelický biskup Milan Krivda v rozhovore s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, pánom Karolom Mičietom a rímskokatolíckym farárom, d. p. Marianom Červeným.

image

Gréckokatolícke spevy v podaní vynikajúceho zboru sv. Efréma z Budapešti ocenili diváci burácajúcim potleskom.

image

image

image

Dievčenský zbor Feliciana z Bratislavy predniesol spevy typické pre obrady Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

image

image

image

Spevy latinského obradu Katolíckej cirkvi v podaní sólistov Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, pani Evy Hornyakovej a pána Pavla Remenára.

image

image

Celým večerom sprevádzal orchester pod vedením skvelého dirigenta a propagátora slovenskej vokálno-inštrumentálnej hudby, pána Adriana Kokoša.

image

image

image

„Keď pápež František navštívil počas Svetových dní mládeže konaných v Krakove aj koncentračný tábor Osvienčim, zotrval v ňom v tichosti… Pozývam nás všetkých, aby sme spoločne vo chvíľke ticha kontemplovali a odovzdali Bohu všetky naše radosti a túžby, ale aj bolesti a trápenia. Pomyslime na chvíľu i na národy, ktoré žijú v nepokoji a vojnách,“ uviedol vo svojom príhovore zakladateľ Inštitútu NAPS, Peter Solej. Pre médiá dodal, že ekumenický koncert inštitútu je založený na tolerancii, ktorej menovateľom sú biblické hodnoty úcty a priateľstva vychádzajúce zo židovsko-kresťanskej tradície nášho územia. Tohtoročný koncert sa po prvýkrát v jeho histórii konal pod spoločným patronátom prezidentov dvoch krajín: maďarského prezidenta Jánoša Ádera a slovenského prezidenta Andreja Kisku.

image

Záverečné požehnania udelili: dôstojný pán Milan Červený v latinskom jazyku, dôstojný pán Milan Krivda, zástupca generálneho biskupa a biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v slovenskom jazyku, Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v staroslovienskom jazyku, veľadôstojný pán László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v maďarskom jazyku, veľadôstojný protojerej Milan Gerka, tajomník Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku v gréckom jazyku. Modlitbou sa k nim pridal vážený pán Baruch Myers, rabín židovskej náboženskej obce v Bratislave v hebrejskom jazyku.

image

image

Úplný záver koncertu patril východnému kresťanskému spevu Budi imja Hospodne blahosloveno, ktorý v staroslovienskom jazyku predniesli členovia Zboru svätého Efréma z Budapešti spoločne so spevákmi Pravoslávneho mužského komorného zboru z Prahy.

image

image