XIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2017

image

Privítanie Jeho Magnificencie prof. Juraja Sterna, rektora Paneurópskej vysokej školy v Bratislave s manželkou.

image

Tohtoročný ekumenický koncert NAPS podporil aj pán Marian Chudovský, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla.

image

Pani Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, osobne podporila podujatie aj v tomto roku.

image

Svoju priazeň aktivitám NAPS dlhodobo prejavuje aj Jeho Excelencia pán Peter Sopko, veľvyslanec SR pri Svätej Stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov.

image

Privítanie Jeho Excelencie biskupa Františka Rábeka, predsedu Rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru.

image

Švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku, Jeho Excelencia pán Alexander Wittwer s manželkou sa na ekumenickom koncerte NAPS zúčastnili nie prvý raz.

image

Privítanie Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha, prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov a najbližšieho spolupracovníka pápeža Františka v oblasti ekumenizmu.

image

Slávnostný večer poctil svojou prítomnosťou aj Jeho Excelencia arcibiskup Giacomo G. Ottonello, apoštolský nuncius a doyen diplomatického zboru akreditovaného v SR.

image

Úvod podujatia patril prineseniu vlajok Svätej Stolice, Slovenskej republiky a Európskej únie.

image

image

Vojaci Čestnej stráže prezidenta SR vzdávajú úctu zosnulému prvému prezidentovi novodobej Slovenskej republiky a čestnému členovi NAPS, Jeho Excelencii pánovi Michalovi Kováčovi.

image

Zosnulý pán prezident Michal Kováč symbolicky vstúpil do auditória prostredníctvom obrazu.

image

image

image

Po tom, ako v sále odznela krátka časť nahrávky jedného z príhovorov zosnulého prezidenta Michala Kováča, vzdali všetci prítomní úctu štátnej hymne SR.

image

image

Aj v tomto roku bol moderátorom slávnostného večera pán Ľubomír Bajaník.

image

„…Tento koncert je výborným príkladom ekumenizmu, ktorý možno označiť výrazom „kultúrny“. … Kresťanská skúsenosť sa prejavuje najmä v sakrálnej hudbe. Sakrálna hudba je vlastne jedným z najviditeľnejších spôsobov, akým kresťanstvo prispelo do európskej kultúry, a to tak na Východe ako aj na Západe. … Drahí priatelia, započúvajme sa počas dnešného koncertu do týchto sakrálnych piesní srdcom, aby nás tak priblížili k Stvoriteľovi a aby sme sa my mohli tiež priblížiť k sebe navzájom, kresťania Východu a Západu. Nech nám tento koncert poskytne nielen tušenie neba, ale aj jednotu, za ktorú sa modlil náš Pán!,“ povedal okrem iného vo svojom príhovore kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov, ktorý pricestoval na historicky prvú návštevu Slovenska na pozvanie členov Rady NAPS.

image

„S veľkou cťou a potešením Vám všetkým odovzdávam srdečné pozdravy a požehnania od Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského. V tento večer Jeho Svätosť osobitne pozdravuje predstaviteľov Inštitútu Naše Aktivity Pre Slovensko, ktorý od roku 2005 usporadúva ekumenické koncerty s cieľom prehĺbiť dialóg a spoluprácu medzi denomináciami a národmi. Od prvopočiatku je hudba tým hlavným nástrojom národov na dorozumenie sa… Spolupráca a porozumenie – keď ich už raz dosiahneme – však nie sú trvalou samozrejmosťou. Vyžadujú si nepretržité úsilie všetkých náboženských a politických vodcov a neznesú nečinnosť,“ povedal okrem iného vo svojom posolstve Jeho Eminencia metropolita Arsenios, osobný legát Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského.

image

Spevy latinského obradu Katolíckej cirkvi predstavili počas večera členovia obľúbeného a známeho Bratislavského chlapčenského zboru.

image

Dirigentom zboru je pán Gabriel Rovňák ml.

image

Zbor vedie pani Magdaléna Rovňáková. Sólovým spevom sa počas koncertu predstavili aj Alen Imamovič a Miriam Garajová.

image

Slovenský hudobný skladateľ, pán Víťazoslav Kubička, pripravil k 500. výročiu reformácie novú duchovnú operu s názvom Hrad prepevný. Je venovaná osobnosti Martina Luthera s akcentom na Kristovo posolstvo ľudstvu. Poslucháči koncertu si vypočuli výber niektorých častí tohto diela. V úlohe Martina Luthera sa predstavil sólista Roman Krško, zborové party zaspieval Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a miešaný zbor ANIMA CANTANDA.

image

image

image

image

Celým slávnostným večerom sprevádzal orchester Sinfonietta z Bratislavy pod dirigentskou taktovkou pána Adriana Kokoša.

image

image

Atmosféru spevov kresťanského východu počas koncertu ako prvý priblížil Zbor svätého Romana Sladkopevca z Prešova. Jeho členovia pochádzajú z radov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Sú teda budúcimi kňazmi gréckokatolíckej cirkvi.

image

image

Divadelná prestávka je už zvyčajne priestorom aj pre médiá.

image

Organizátor večera v rozhovore s veľvyslancom Jordánskeho hášimovského kráľovstva, Jeho Excelenciou pánom Hussam Al Husseini, ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabrielou Matečnou a vedúcim Kancelárie prezidenta SR, pánom veľvyslancom Štefanom Rozkopálom a jeho pani manželkou.

image

Spoločenské stretnutie vrámci prestávky.

image

Ekumenický zbor z maďarského mesta Szeged vznikol pred piatimi rokmi a jeho členovia pochádzajú z radov mnohých kresťanských tradícií. Ekumenizmus je teda ukrytý skutočne v srdci zboru, ktorý predstavil spevy typické pre obrady reformovanej kresťanskej cirkvi.

image

image

image

Hĺbavú atmosféru spevov východných kresťanov počas koncertu vytvorili aj členovia Metropolitného vzdelávacieho chóru Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Regentkou zboru je magisterka Nadežda Sičáková, absolventka Moskovskej duchovnej akadémie.

image

image

Židovské spevácke umenie prezentovali členovia bratislavskej formácie Pressburger Klezmer Band, ktorá vznikla už v roku 1995. Svoj energický hudobný „koktejl“ namiešali zo židovskej, balkánskej i orientálnej hudby, ako i zo slovenského a cigánskeho folklóru.

image

image

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej vo svojom príhovore spomenul aj jeden z výrokov zosnulého prezidenta SR Michala Kováča poukazujúci na význam osobného odhodlania žiť a konať hodnotovo, a to aj za cenu osobných obiet a trápení, čo je v dnešnej dobe pokladané za „nemoderné“. Vo svetle tohto odkazu priblížil aj význam podujatia, ktorého cieľom je hľadanie jednoty prostredníctvom dialógu založenom na vzájomnej úcte.

image

image

Vyvrcholením ekumenického večera bolo požehnanie hierarchov kresťanských cirkví a modlitba rabína židovskej náboženskej obce. Požehnania udelili: Jeho Eminencia kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov v latinskom jazyku, dôstojný pán Milan Krivda, zástupca generálneho biskupa a biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v slovenskom jazyku, Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v staroslovienskom jazyku, veľadôstojný pán Róbert Géreši, podpredseda synody a zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v maďarskom jazyku, Jeho Eminencia metropolita Arsenios, osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského v gréckom jazyku. Modlitbu predniesol vážený pán Baruch Myers, rabín Židovskej náboženskej obce v Bratislave.

image

Ekumenické koncerty NAPS už roky podporuje aj známy slovenský tanečník a tanečný porotca a Priateľ NAPS, pán Tomáš Surovec, ktorý sa podujatia zúčastnil spoločne so svojou priateľkou.

image

Úplný záver koncertu patril árii Ave Mária v podaní sólistu Romana Krška.

image

image

image

Vojaci Čestnej stráže prezidenta SR počas odnášania vlajok.

image

image

image

„Ďakujeme pán prezident…“

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej pri odprevádzaní čestných hostí z auditória novej budovy SND v Bratislave za zvuku slávnostnej fanfáry.

image

image

image

Švajčiarsky veľvyslanec s manželkou sa pozdravili so svojím rodákom, kardinálom Kurtom Kochom.

image

13. ročník NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu podporil aj veľvyslanec Brazílskej federatívnej republiky v SR, J. E. pán Luis Balduino s manželkou.

image

Spoločná modlitba „Otče náš“ v úvode recepcie podávanej zakladateľom NAPS Petrom Solejom po tohtoročnom ekumenickom koncerte inštitútu.

image

image

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave, Jeho Magnificencia prof. Karol Mičieta v rozhovore s trnavským arcibiskupom a predsedom Rady Konferencie biskupov Slovenska pre ekumenizmus, Jeho Excelenciou Mons. Jánom Oroschom.

image