II. NAPS Ekumenický koncert sakrálnych spevov 2006

image

image

Rímskokatolícky Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

image

Zbor FIRESZ Reformovanej kresťanskej cirkvi.

image

Gréckokatolícky zbor CHRYSOSTOMOS z Vranova nad Topľou.

image

Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.

image

Spoločné požehnanie biskupov kresťanských cirkví a židovského rabína v piatich svetových jazykoch.

image