IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2008

image

Rímskokatolícky spev predviedla Schola Cantorum Budapestiensis z Budapešti.

image

Chorus Comenianus, mládežnícky zbor z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského v Košiciach.

image

Gréckokatolícke spevy zazneli v podaní Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda z Košíc.

image

Zbor Blaha Lujza Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty.

image

Ukrajinský chlapčenský spevácky zbor z Mukačeva zaintonoval východné liturgické spevy, aké sú typické aj pre obrady pravoslávnej cirkvi.

image

Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.

image

Požehnanie rímskokatolíckeho biskupa Jeho Excelencie Mons. Stanislava Stolárika.

image

Požehnanie biskupa Evanjelickej cirkvi a. v., dôstojného pána Slavomíra Sabola.

image

Požehnanie gréckokatolíckeho arcibiskupa, Jeho Vysokopreosvietenosti metropolitu Jána Babjaka.

image

Atmosféra počas požehnania bola neopísateľná.

image

Požehnanie pravoslávneho protojereja, veľadôstojného pána Ladislava Bilého.

image

Požehnanie veľadôstojného pána Gézu Erdélyiho, biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.

image

Modlitba židovského rabína Jossiho Steinera.

image

Spoločný spev zborov prezentujúcich východný obrad.

image

Záverečný potlesk.