V. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2009

image

image

Vzdanie úcty štátnej hymne Slovenskej republiky a hymne Európskej únie.

image

Privítanie generálneho konzula Maďarskej republiky, pána Jánosa Szerencsésa.

image

V mene Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pozdravil prítomných pán Branislav Slyško.

image

image

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku počas čítania telegramu Jeho Svätosti pápeža Benedikta XVI.

image

Príhovor Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja, legáta Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského.

image

image

Aj piaty koncert konferoval pán Martin Jedinák.

image

Rímskokatolícke spevy v podaní Zboru sv. Cecílie z Košíc.

image

Spevokol z Obišoviec, ktorý oslavuje 60 rokov činnosti reprezentoval evanjelické spevy.

image

Predstavitelia Katolíckej cirkvi: gréckokatolícky eparcha Milan Chautur, gréckokatolícky metropolita Ján Babjak a rímskokatolícky biskup Monsignor Bernard Bober.

image

Gréckokatolícky spev v podaní Zboru sv. Efréma z Budapešti bol skutočným zážitkom.

image

image

image

Reformované kresťanské spevy v podaní Kvartetu z Rimavskej Soboty.

image

image

Ukrajinský zbor Kantus z Užhorodu zaintonoval pravoslávne spevy.

image

Janka Orlická a jej priatelia uchvátili publikum spevom židovských piesní a modlitbou Otče náš v aramejskom jazyku, ktorým hovoril Ježiš Kristus.

image

Pán Willy Weisz, viceprezident Rakúskeho výboru pre kresťansko-židovskú spoluprácu.

image

image

image

Riaditeľ Múzea židovskej kultúry, profesor Pavel Mešťan, vľavo za ním riaditeľ Kancelárie prezidenta SR v Košiciach, pán Oto Sabo.

image

Rímskokatolícky biskup Bernard Bober udelil požehnanie v latinčine.

image

Evanjelický biskup Slavomír Sabol požehnal v slovenčine.

image

Gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak udelil požehnanie v staroslovienskom jazyku.

image

Reformovaný kresťanský biskup László Fazekas požehnal v maďarskom jazyku.

image

Pravoslávny arcibiskup Juraj udelil požehnanie v gréckom jazyku.

image

Modlitba predstaviteľa židovskej obce, pána Willy Weisz, odznela v hebrejčine.

image

Záver podujatia patril spoločnému spevu Budi imja Hospodne blahoslovenno v podaní zborov z Maďarska a Ukrajiny.

image