VI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2010

image

Patriarchu Gregora III. prijal v priestoroch historickej radnice v Košiciach pán primátor František Knapík. Osobného stretnutia s hlavou jedinej gréckokatolíckej patriarchálnej cirkvi na svete sa zúčastnil aj bývalý prezident SR, pán Rudolf Schuster, egyptský veľvyslanec na Slovensku, pán Hassan El-Laithy a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi u nás, arcibiskup Ján Babjak, SJ.

image

Zápis do pamätnej knihy mesta Košice.

image

Rozhovor vysokopreosvieteného vladyku Jána Babjaka, gréckokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu s Jeho Excelenciou pánom prezidentom Rudolfom Schusterom.

image

Vstup patriarchu do koncertnej sály divadla za zvuku slávnostnej fanfáry.

image

Podujatie už tradične konferoval pán Martin Jedinák.

image

image

Slávnostný príhovor patriarchu Gregora III. sa niesol v duchu lásky, dialógu a spoločnej modlitby.

image

image

image

Rímskokatolícke spevy v podaní Zboru sv. Cecílie z Košíc.

image

Predstavitelia cirkví.

image

image

Evanjelické spevy v podaní košického Chorus Comenianus.

image

image

Ukrajinskí speváci z užhorodského Zboru všetkých svätých reprezentovali gréckokatolícke spevy.

image

image

50-členný spevokol zložený z Debrecínskeho zboru a chóru z Oradey reprezentovali Reformovanú kresťanskú cirkev v Maďarsku i Rumunsku.

image

image

Byzantským spevom v podaní spevákov zo zboru Metropolie Trymithountos na Cypre bola zastúpená Pravoslávna cirkev.

image

image

image

Janka Orlická so svojimi kolegami Michalom Matejčíkom, Jakubom Rizmanom, Romanom Kozákom a Jurajom Dufekom opäť jedinečným spevom reprezentovali Ústredný zväz Židovských náboženských obcí na Slovensku a spevy starších bratov vo viere.

image

image

image

… Slovami „Nevím, zda vím, co je to zázrak“ vítal posledný československý prezident veľkého pápeža Jána Pavla II. na území aj našej krajiny práve pred dvadsiatimi rokmi… Každý rodič povie, že tým najväčším zázrakom na svete je dieťa. Ďakujem všetkým Vám, ktorí dnes vyprevádzate NAPS ekumenický koncert – dieťa – ktoré má práve šesť rokov, na cestu ďalej…

image

image

image

Spoločné požehnanie v šiestich jazykoch udelili v závere podujatia hierarchovia kresťanských cirkví a rabín židovskej náboženskej obce: Melchitský patriarcha Gregor III. v arabčine, rímskokatolícky biskup Bernard Bober a evanjelický biskup Milan Krivda v slovenčine, gréckokatolícky biskup Milan Šášik v staroslovienčine, reformovaný kresťanských biskup Géza Erdélyi v maďarčine, pravoslávny arcibiskup Juraj v gréčtine a židovský rabín Jossi Steiner v hebrejčine.

image

image

Gounodova Ave Mária v podaní pána Jaroslava Dvorského, sólistu Opery Štátneho divadla v Košiciach a Priateľa NAPS.

image

Celým večerom doprevádzal komorný orchester Musica Cassovia pod vedením pána Petrócziho, koncertného majstra Štátnej filharmónie.

image

Prípitok mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky Jeho Excelencie pána Hassan El-Laithy v úvode recepcie.