VII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2011

image

Predsedovia ústavných súdov Maďarska a Slovenska vstúpili do koncertnej sály Štátneho divadla v Košiciach za zvuku slávnostnej fanfáry.

image

image

Úvod podujatia patril vzdaniu úcty štátnym hymnám Maďarskej republiky, Slovenskej republiky a hymne Európskej únie.

image

Predseda Ústavného súdu Maďarskej republiky, pán Péter Paczolay, sa ujal slova pred svojou slovenskou partnerkou, predsedníčkou Ústavného súdu Slovenskej republiky, pani Ivettou Macejkovou.

image

Duchovné slovo metropolitného arcibiskupa Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy, Jeho Excelencie Monsignora Bernarda Bobera.

image

Rímskokatolícke spevy v podaní úspešného košického Zboru sv. Cecílie a komorného orchestra Musica Cassovia.

image

Košickí orchestristi doprevádzali aj členov rozsiahleho Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna, ktorý predviedol spevy Evanjelickej cirkvi a. v.

image

image

Gréckokatolícku cirkev reprezentoval Zbor sv. Efréma z Budapešti.

image

image

Spevy Reformovanej kresťanskej cirkvi predviedol vynikajúci medzinárodný spevokol zložený z debrecínskeho zboru Kantus a historického univerzitného spevokolu z rumunskej Oradey.

image

Východný liturgický spev jedinečným spôsobom predviedli aj členovia Pravoslávneho vzdelávacieho liturgického chóru sv. mučeníc Sofie, Viery, Nadeždy a Ľubvy.

image

Židovské piesne v precítenom podaní opernej speváčky Márie Repkovej, speváka Ervína Schönhausera a hudobného skladateľa a koncertného klaviristu Igora Bázlika.

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej: „Slovensko žije hokejom. To je veta, ktorú sme prednedávnom počúvali denne. A my, všetci, ktorí sme dnes vytvorili jednu spoločnú Našu Aktivitu Pre Slovensko, sme, trúfam si povedať, dali jeden veľký, víťazný gól dialógu a tolerancie v duchu vzájomnej úcty a úprimného priateľstva.“

image

Ďakovný list NAPS si na pódiu prevzal s predsedami ústavných súdov Maďarska a Slovenska i arcibiskup Bernard Bober.

image

Aj siedmy ročník koncertu konferoval pán Martin Jedinák.

image

Košický rímskokatolícky arcibiskup a metropolita, Monsignor Bernard Bober, udelil prítomným požehnanie v latinskom jazyku.

image

Požehnanie evanjelického biskupa Slavomíra Sabola v slovenčine.

image

Metropolitný arcibiskup Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, vladyka Ján Babjak, požehnal v staroslovienčine.

image

Podpredseda Synody a zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Róbert Géreši, požehnal v maďarčine.

image

Pravoslávny arcibiskup Juraj udelil prítomným požehnanie v gréckom jazyku.

image

Rabín židovskej náboženskej obce Jossi Steiner predniesol modlitbu v hebrejčine.

image

image

Záver slávnostného večera patril sólistovi Opery Štátneho divadla v Košiciach, Jaroslavovi Dvorskému, ktorý v doprovode spevákov Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna a komorného orchestra Musica Cassovia zaspieval známu pieseň Panis Angelicus.

image

Počas recepcie v Hoteli Zlatý dukát sa prítomným prihovoril aj veľvyslanec Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku, J. E. pán Francis Martin O´Donnell. Jeho slová si vypočul aj fínsky veľvyslanec Jukka Leino, maďarský veľvyslanec Antal Heizer, vysokí diplomati Ukrajiny, Nemecka, Indonézie i Belgicka a spoločne s nimi predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová, tajomník Zastúpenia Európskej komisie v SR Pavol Magyar, predstavitelia štátnej správy, regionálnych samospráv, akademickej obce i osobnosti spoločenského života.