VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2012

image

Úvod VIII. NAPS Medzinárodného koncertu patril vzdaniu úcty národným hymnám Jordánskeho hášimovského kráľovstva, Cyperskej republiky – predsedajúcej krajiny Rady EÚ, Slovenskej republiky a hymne Európskej únie.

image

image

V úvode koncertu privítal moderátor Martin Jedinák zídených hostí v mene organizátorov podujatia.

image

Veľvyslanec Cyperskej republiky v SR, J. E. pán Marios Kountourides: „Som si istý, že ak sa ponoríme do hĺbky svojej duše zistíme, na naše prekvapenie, že všetci sme aspoň niekedy v našom živote snívali o tom, že vytvoríme niečo krásne, niečo, čo by siahalo až za hranice, kde by sa JA stalo MY.“

image

image

„Sme hrdí na to, že sa môžeme zúčastniť festivalu, ktorý považujeme za volanie po zdravom rozume v našom problematickom a napätom svete. … Tento koncert je ako svieca, ktorá osvetľuje tmu nášho nepokojného sveta, ponúka chvíľu krásy, mieru a pokoja, pričom pripomína vyznávačom rôznych náboženstiev, že náš Boh je jeden!,“ uviedol J. E. prof. Kamel S. Abu Jaber, riaditeľ Kráľovského inštitútu pre medzináboženské štúdiá v Ammáne, bývalý minister zahraničných vecí Jordánskeho hášimovského kráľovstva, legát Jeho kráľovskej Výsosti princa El Hassan bin Talal.

image

Zbor sv. Cecílie z Košíc spoločne s komorným orchestrom Musica Cassovia ponúkli návštevníkom nádherný spev západného obradu Katolíckej cirkvi.

image

image

Zbor Chorus Comenianus pri Evanjelickom gymnáziu Ján Amosa Komenského v Košiciach už tradične zožal obrovskú priazeň a úprimný potlesk.

image

Členovia 20- ročného Chrámového zboru blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča z Vranova nad Topľou – Čemerného naplnili sálu Štátneho divadla v Košiciach krásnymi staroslovienskymi modlitbami typickými pre gréckokatolícku cirkev.

image

Rose Alwerr. Mladá speváčka z Jordánska očarila prítomných modlitbou Verím a 51. žalmom v arabskom jazyku.

image

image

image

Historický Reformovaný spevokol Kantus z maďarského Debrecena pod vedením prof. Sándora Bérkesiho doprial hosťom podujatia umelecký zážitok z profesionálneho speváckeho prejavu.

image

image

Zboru stredovekej hudby Sirin z Moskvy a jeho modlitby z 15. – 18. storočia vyčarovali na tvárach návštevníkov koncertu radosť i obdiv.

image

image

Opäť zážitok. Židovské a aramejské spevy v podaní známej slovenskej speváčky Jany Orlickej a jej kapely: gitarista Michal Kašuba, pianista Mirek Hanák i hráč na bicie Vitězslav Vavrda – páni z orchestra Gustáva Broma spoločne s Petrom Kořínkom, skladateľom a hráčom na kontrabas.

image

image

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej: „Priatelia, jedným zo zmyslov tohto podujatia je, aby sme všetci zanechali naše presvedčenia o dokonalosti svojich názorov, o tom, že sme neomylní a len my máme pravdu. Aby sme povstali z týchto pomyselných invalidných vozíkov psychických hendikepov a dokázali žiť spolu v jednote a vzájomnej úcte.“

image

Legát jordánskeho princa si zo Slovenska odniesol aj ďakovný list Inštitútu NAPS.

image

Prvý, v priamych voľbách zvolený prezident Slovenskej republiky, Jeho Excelencia pán Rudolf Schuster, prevzal počas koncertu čestné členstvo v Inštitúte Naše Aktivity Pre Slovensko.

image

image

image

image

Košický rímskokatolícky arcibiskup a metropolita, Mons. Bernard Bober, udelil v závere podujatia požehnanie v latinskom jazyku.

image

Evanjelický biskup Slavomír Sabol požehnal prítomným v slovenčine.

image

Požehnanie vladyku Milana Chautura, košického gréckokatolíckeho eparchiálneho biskupa, v staroslovienskom jazyku.

image

Biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi, László Fazekas, udelil prítomným požehnanie v maďarčine.

image

Pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický, vladyka Juraj, požehnal auditórium v gréckom jazyku.

image

Rabín Károly Asztalos predniesol v závere koncertu modlitbu v hebrejskom jazyku.

image

image

Ave Maria. Fantastický duet sólistu Opery Štátneho divadla v Košiciach, pána Jaroslava Dvorského a jordánskej speváčky Rose Alwerr za doprovodu komorného orchestra Musica Cassovia.

image

image

image

Recepciu v Hoteli Zlatý dukát v Košiciach otvoril svojím príhovorom a slávnostným prípitkom vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, pán Dušan Chrenek.

image

U primátora mesta Košice.

image

Organizátorov podujatia a legáta jordánskeho princa prijal v Historickej radnici mesta Košice pán primátor Richard Raši za účasti viceprimátorky mesta, pani Renáty Lenártovej.

image

image

image

image

image

image

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove, Jeho Magnificencia prof. René Matlovič, ocenil životný opus Jeho Excelencie prof. Kamel S. Abu Jaber medailou univerzity.

image

image

Osobného legáta jordánskeho princa s delegáciou prijal v Prešove aj metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, Jeho Vysokopreosvietenosť arcibiskup Ján Babjak, SJ.