Audiencia udelená Jeho Svätosťou pápežom Františkom

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Osobitná audiencia bola udelená v Klementínskej sále Apoštolského paláca vo Vatikáne.

image

image

image

image

image

image

image

Prijatie u Jeho Eminencie kardinála Kurta Kocha, prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov.

image

Prijatie u Jeho Eminencie kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov.