Jubilejný X. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2014

image

Jubilejným desiatym ročníkom NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu si v pondelok 15. 09. 2014 v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave pripomenul Inštitút NAPS desať rokov od svojho vzniku.

image

Privítanie brazílskej veľvyslankyne, J. E. pani Susan Kleebank.

image

Podujatie svojou účasťou podporil aj kórejský veľvyslanec na Slovensku, J. E. pán Sang-hoon Park s manželkou.

image

Koncertu sa osobne zúčastnil aj apoštolský nuncius a doyen diplomatického zboru akreditovaného v SR, J. E. arcibiskup Mario Giordana.

image

Príchod veľvyslanca Luxemburského veľkovojvodstva so sídlom vo Viedni, J. E. pána Huberta Wurtha s manželkou.

image

Jubilejného ekumenického podujatia sa osobne zúčastnil aj veľvyslanec Iraku na Slovensku, J. E. pán Mohamed Hakiem Abd Ali Hamza.

image

V úvode večera si všetci prítomní uctili štátnu hymnu SR a hymnu Európskej únie v podaní členov orchestra Musica Iuvenalis z Košíc.

image

image

Podujatie moderovala známa slovenská moderátorka, pani Jarmila Lajčáková Hargašová.

image

Koncert otvoril svojím príhovorom primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, pán Milan Ftáčnik.

image

image

Duchovným slovom pozdravil hostí aj predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.

image

Zbor Chorus Salvatoris, ktorý nadväzuje na stáročnú tradíciu liturgickej hudby v bratislavskom jezuitskom kostole, predniesol prostredníctvom diel W. A. Mozarta, C. Monteverdiho či Slovenky Márie Jašurdovej sakrálne spevy rímskokatolíckej cirkvi.

image

Mozartovo Laudate Dominum v podaní sopranistky Hildy Gulyásovej.

image

Vyše osemdesiat mladých spevákov zboru Chorus Comenianus, ktorý pôsobí pri Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach, obohatilo ekumenický večer o štyri spevy, ktoré boli bezpochyby známe nielen veriacim Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

image

image

Chorus Comenianus založila a vedie pani Alena Csajková-Popovičová.

image

image

Ekumenického koncertu sa zúčastnili aj veľvyslanci Írska a Talianska, pani Anne-Marie Callan a pán Roberto Martini.

image

Krásu východného liturgického spevu priblížili návštevníkom koncertu pätnásti speváci Zboru sv. Efréma z Budapešti reprezentujúci gréckokatolícku cirkev.

image

image

Zbor sv. Efréma založil pred dvadsiatimi rokmi jeho dirigent, pán Tamás Bubnó.

image

image

image

Atmosféra prestávky.

image

image

Zo zahraničia sa umelecky prezentoval aj historický zbor Kantus pôsobiaci pri Reformovanom kolégiu v Debrecíne.

image

image

image

image

Východný liturgický spev odznel aj v nádhernom podaní členov Metropolitného vzdelávacieho chóru Pravoslávnej cirkvi na Slovensku.

image

image

image

image

Židovské spevy priblížil hosťom ekumenického koncertu hlavný kantor Židovskej náboženskej obce vo Viedni, pán Shmuel Barzilai spoločne s orchestrom Musica Iuvenalis pod dirigentskou taktovkou pána Igora Dohoviča.

image

image

image

V závere ekumenického koncertu pozvala moderátorka večera, pani Jarmila Lajčáková Hargašová, na pódium predstaviteľov cirkví spoločne so všetkými umelcami.

image

Požehnanie bratislavského rímskokatolíckeho arcibiskupa a metropolitu, J. E. Mons. Stanislava Zvolenského v latinskom jazyku.

image

Biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, dôstojný pán Milan Krivda, predniesol požehnanie v slovenskom jazyku.

image

Metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak, požehnal v staroslovienskom jazyku.

image

Požehnanie biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, veľadôstojného pána Lászlóa Fazekasa, v maďarčine.

image

Pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický, vysokopreosvietený vladyka Juraj, udelil požehnanie v gréckom jazyku.

image

Modlitbou v hebrejčine sa k predstaviteľom kresťanských cirkví pridal vážený pán Baruch Myers, rabín Židovskej náboženskej obce v Bratislave.

image

Bodkou galavečera bol spev Aleluja v podaní spevákov všetkých zúčastnených zborov za doprovodu členov orchestra.

image

Recepcie v Hoteli Devín v Bratislave sa zúčastnili aj riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, pán Vladimír Grežo a riaditeľka STV 2, pani Marta Gajdošíková.

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej v úvode recepcie odprezentoval aj vydanie reprezentačnej knihy Naše Aktivity Pre Slovensko NAPS INSTITUTE 2004 – 2014, ktorú vydalo občianske združenie pri príležitosti desiateho výročia od svojho vzniku.

image

V úvode recepcie sa metropolita Gréckokatolíckej cirkvi, arcibiskup Ján Babjak, pomodlil spoločne s hosťami modlitbu Otče náš.

image

image

image

Riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre, pán Ján Greššo s manželkou počas rozhovoru s chorvátskym veľvyslancom na Slovensku, pánom Jakša Muljačič.

image

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej s manželkou Lenkou spoločne s podpredsedom Národnej rady SR pánom Jánom Figeľom a jeho pani manželkou a s veľvyslancom Jordánskeho hašemitského kráľovstva so sídlom vo Viedni, J. E. pánom Hussam Al Husseini.

image

Myšlienku a význam podujatia ocenili aj maďarský prezident J. E. pán János Áder a duchovný vodca pravoslávnej cirkvi na svete, Jeho Svätosť Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský, ktorí poslali na koncert svoje telegramy.

image