Osobná audiencia udelená Jeho kráľovskou Výsosťou princom El Hassan Bin Talal

image

Záhrada kráľovského paláca v Ammáne, Osobná audiencia udelená Jeho kráľovskou Výsosťou El Hassan Bin Talal, princom Jordánskeho hášimovského kráľovstva.

image

Rokovanie v Kráľovskom centre pre medzináboženské štúdiá v Ammáne. Prezident NAPS Peter Solej a J. E. prof. Kamel Abu Jaber, riaditeľ Kráľovského inštitútu pre medzináboženské štúdiá a bývalý minister zahraničných vecí Jordánska, legát Jeho kráľovskej Výsosti pre VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2012.

image

… z historického múzea

image

Amman Citadel.

image