Osobná audiencia udelená Jeho Svätosťou pápežom Benediktom XVI.

image

image

Svätý Otec pri listovaní knihy „Krása zakliata v kove“.

image

Pápež Benedikt XVI. pri preberaní sady piatich strieborných medailí s motívom Narodenia Krista v Betleheme, ktoré vyrazila Mincovňa Kremnica. Zakladateľ NAPS informoval Svätého Otca, že rovnaké medaily mal česť osobne venovať aj Jeho Svätosti Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. Konštantinopolskému, duchovnému lídrovi Pravoslávnej cirkvi na celom svete.

image

image

Jeho Svätosť pri preberaní oficiálneho listu, ktorým ho Zakladateľ Inštitútu NAPS, Peter Solej žiada o udelenie apoštolského požehnania pre NAPS Medzinárodné ekumenické koncerty.

image

image

Na vrchu Vatikánskych záhrad sa nachádza heliport, kam pristáva helikoptéra Svätého Otca.

image

Modlitba v kaplnke Etiópskeho kolégia.

image

Vo Vatikánskych záhradách sa nachádza aj časť z Berlínskeho múru.

image