Pracovná návšteva v Budapešti

image

Sándorov palác, Budapešť, Členovia Rady NAPS v závere prijatia u J. E. pána veľvyslanca László Szöke, riaditeľa Odboru zahraničných vzťahov Kancelárie prezidenta Maďarska.

image

image

Peter Solej s manželkou na recepcii podávanej mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov v Maďarsku a jeho manželkou, Ich cisársko-kráľovskými Výsosťami arcivojvodom Michaelom a arcivojvodkyňou Christianou von Habsburg-Lothringen.