Recepcia pri príležitosti 6. výročia od založenia Inštitútu NAPS

image

Veľvyslanec USA v SR J. E. pán Theodore Sedgwick s manželkou poďakovali pri príchode za aktivity, ktoré NAPS realizuje na Slovensku.

image

J. E. pán José Ángel López Jorrín, veľvyslanec Jeho Veličenstva španielskeho kráľa na Slovensku vyslovil blahoželanie k výsledkom šesťročnej práce.

image

Zakladateľ NAPS a nový veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku, J. E. pán Oleh Havaši, sa zhodli na spoločnom záujme pokračovať v rozvíjaní dobrých a dynamických vzájomných vzťahov.

image

Inštitút NAPS spolupracuje so Zvrchovaných rádom Maltézskych rytierov takmer od svojho vzniku. Dobré vzťahy signalizovala aj účasť pána veľvyslanca, J. E. pána Francis Martin O´Donnell.

image

Pani Yan Yuqing, radkyňa a zástupkyňa veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky na Slovensku vyjadrila záujem o prehlbovanie doterajších kontaktov s NAPS, ktoré sa datujú už od roku 2007.

image

Oslavu šiestych narodenín NAPS svojou účasťou poctil aj rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Jeho Magnificencia pán profesor Vladimír Báleš.

image

Veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko zastupoval pán Roland Westebbe, prvý tajomník Veľvyslanectva.

image

„… Excelencie, dámy a páni, úprimne ďakujem za Vašu doterajšiu podporu a s prejavom úcty Vás pozývam k ďalšej spolupráci, ktorej výsledkom budú Naše Aktivity Pre Slovensko.“

image

image

Známa slovenská herečka, pani profesorka Božidara Turzonovová, zablahoželala Inštitútu NAPS k doterajším výsledkom práce.

image

Rozhovor veľvyslanca Egyptskej arabskej republiky J. E. pána Ihaba Ahmede Talaata Nasr s veľvyslancom Kubánskej republiky J. E. pánom David Paulovich Escalona.

image

Španielsky veľvyslanec J. E. pán José Ángel López Jorrín v rozhovore s veľvyslancom Rumunska J. E. pánom Florin Vodita a členkou predstavenstva Všeobecnej úverovej banky, a. s. a bývalou viceguvernérkou Národnej banky Slovenska pani Elenou Kohútikovou.

image

J. E. pán Danko Prokič, veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku vyslovil radosť z doterajšej veľmi dobrej vzájomnej spolupráce.

image

S priateľmi z Veľvyslanectva Maďarskej republiky na Slovensku, pánom vyslancom Lájos Váradi a pánom tajomníkom Gábor Berta.

image

Pán profesor Pavol Traubner, čestný predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku.

image

Na slovíčko s J. E. otcom arcibiskupom Jánom Sokolom a čestným členom NAPS, bankárom Jánom Mathesom.

image

Otec arcibiskup Ján Sokol sa pozdravil aj s pánom Ivanom Solejom a jeho pani manželkou.