Sýrska mystička Myrna Nazzour v Marianke

Inštitút NAPS pripravil v spolupráci s Kongregáciou bratov tešiteľov z Getseman návštevu sýrskej mystičky Myrny Nazzour, ktorá poskytla svedectvo po slávení sv. omše v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke.

image

Sláveniu Eucharistie predsedal v miestnej bazilike vdp. Michal Krysztofowicz CCG, generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman.

image

image

image

image

image

image

image

Návšteva Gréckokatolíckej eparchie v Bratislave a stretnutie s preosvieteným vladykom Petrom, bratislavským eparchom.

image