XIV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2018

Vyvrcholením letnej kultúrnej sezóny v hlavnom meste bol aj v tomto roku NAPS Medzinárodný ekumenický koncert, ktorý odohrali v nedeľu 16. septembra 2018 v historickej budove SND v Bratislave. Koncert sa už tradične konal pod záštitou a za osobnej účasti hierarchov piatich najväčších kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce na Slovensku. Slávnostným večerom, ktoré umením spája a prehlbuje dialóg medzi národmi a náboženstvami, si prítomní symbolicky uctili aj 25 rokov novodobej Slovenskej republiky.

image

„Náš ekumenický koncert nechce byť len obyčajným večerom peknej hudby. Snaží sa byť posolstvom. Svetielkom, ktoré v dnešnom, mnohokrát tmavom svete, zasvieti na cestu hľadania jednoty, tak ako si to želal náš Pán. V pozadí hľadania tejto jednoty stojí duch vzájomnej úcty a úprimného priateľstva medzi predstaviteľmi viacerých kresťanských tradícií a židmi, teda našimi staršími bratmi vo viere. Každý ročník podujatia sa snažíme pripraviť tak, aby mal svoj vlastný príbeh. V tomto roku sme aj prostredníctvom modlitieb a spevu ďakovali za 25 rokov našej novodobej štátnosti,“ uviedol pre médiá zakladateľ Inštitútu NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko, Peter Solej.

image

Myšlienku a poslanie slávnostného večera podporili diplomati desiatich krajín a viaceré osobnosti náboženského, verejného i akademického života. Podujatie otvoril svojim príhovorom primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, Ivo Nesrovnal. Duchovné zamyslenie poskytol vladyka Juraj, pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický, ktorý je aj členom Medzinárodnej teologickej komisie pre dialóg medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. V umeleckej časti programu vystúpili profesionálne spevácke telesá z viacerých kútov Slovenska, medzi nimi aj operní speváci Marianna Gelenekyová a Roman Krško či multižánrová speváčka Jana Orlická, ktorá spieva v 28 jazykoch sveta. Zahraničným hosťom večera bol Zbor sv. Efréma z Budapešti.

image

Celým koncertom sprevádzal orchester Sinfonietta z Bratislavy pod dirigentskou taktovkou známeho slovenského dirigenta Adriana Kokoša. Koncert s dobrovoľným vstupným určeným na charitatívne účely vyvrcholil požehnaním, ktoré udelili arcibiskupi a biskupi kresťanských cirkví a modlitbou sa k nim pridal rabín židovskej náboženskej obce. Záznam z koncertu odvysiela Rozhlas a televízia Slovenska na programe Dvojka v premiére 1. novembra 2018.

image

Záštitu nad NAPS ekumenickým koncertom 2018 prevzali:

Jeho Excelencia Monsignor Ján Orosch,
trnavský rímskokatolícky arcibiskup
a predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre ekumenizmus,

dôstojný pán Miloš Klátik,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak,
arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
člen Kongregácie Svätej Stolice pre východné cirkvi,

veľadôstojný pán László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike,
a podpredseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Blaženosť vladyka Rastislav,
arcibiskup prešovský a metropolita
Pravoslávnej cirkvi Českých krajín a Slovenska,

vážený pán Igor Rintel,
predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku.

Mediálneho partnerstva podujatia sa zhostili:

Rozhlas a televízia Slovenska,
televízia TA3,
Tlačová agentúra Slovenskej republiky,
týždenník Slovenka,
mesačník METROPOLA,
mesačník inba,
portál výveska.sk

Fotoalbum z podujatia