XIV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2018

image

Úvod podujatia, ktorým si prítomní symbolicky uctili aj 25 rokov novodobej Slovenskej republiky, patril vzdaniu úcty štátnej hymne SR.

image

image

Duchovné zamyslenie poskytol vysokopreosvietený vladyka Juraj, pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický a člen Medzinárodnej teologickej komisie pre dialóg medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou.

image

image

Prvým umeleckým hosťom večera boli speváci pezinského chrámového zboru Ad Una Corda. Zbor má dlhoročnú tradíciu, ktorej korene siahajú až do roku 1867, teda do čias, kedy vznikol v Pezinku spevácky spolok.

image

Moderátorom slávnostného večera bol aj v tomto roku pán Ľubomír Bajaník, víťaz ankety Osobnosť televíznej obrazovky 2017 v kategórii moderátor spravodajstva.

image

Evanjelické spevy predniesol bratislavský spevokol SALUS, ktorý si pozval aj dvoch umeleckých hostí: pána Romana Krška, ktorý je hosťujúcim sólistom Slovenského národného divadla i budapeštianskej opery a pani Mariannu Gelenekyovú, ktorej spev poznajú poslucháči nielen v Slovenskom národnom divadle či v Slovenskej filharmónii, ale aj v zahraničí.

image

Zahraničným hosťom večera bol vynikajúci Zbor sv. Efréma z Budapešti, ktorého umelecký prejav odznel už v mnohých svetových metropolách.

image

Čas koncertnej prestávky je zvyčajne aj priestorom pre otázky médií.

image

image

Predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku, pán Igor Rintel a rabín Misha Kapustin v rozhovore so zástupcom portugalského veľvyslanca na Slovensku, pánom Tiago de Sousa a jeho manželkou.

image

Predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Milan Majerský, v rozhovore s riaditeľkou Rozhlasu a televízie Slovenska – kanálu Dvojka, pani Martou Gajdošíkovou.

image

Ekumenický koncert 2018 podporil aj srbský veľvyslanec na Slovensku, J. E. pán Momčilo Babič s manželkou.

image

Inštitút NAPS má už dlhé roky vynikajúce vzťahy s ambasádou nášho južného suseda. O aktuálnych možnostiach spolupráce diskutovali predstavitelia NAPS aj s radcom Veľvyslanectva Maďarska na Slovensku, pánom Antal Disztl.

image

Úprimným podporovateľom aktivít NAPS je dlhodobo aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave, Jeho Magnificencia prof. Karol Mičieta.

image

Oslavovať Nebeského Otca bolo aj poslaním Dievčenského speváckeho zboru Feliciana z Bratislavy. Dvadsaťpäť mladých speváčok prezentovalo na ekumenickom koncerte spevy Reformovanej kresťanskej cirkvi . Zbor založil a od jeho vzniku v roku 2011 aj vedie pán Adrián Kokoš, uznávaný interpret a propagátor slovenskej vokálno – inštrumentálnej hudby, ktorý dirigoval aj na letných olympijských hrách v roku 2012 v Londýne.

image

Hĺbavú atmosféru spevov východných kresťanov vytvorilli aj členovia Kvintetu svätého Michala Archanjela, ktorý pôsobí pri pravoslávnych cirkevných obciach v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

image

Multižánrová speváčka Jana Orlická, ktorá spieva v 28 jazykoch sveta a jazzový kontrabasista, skladateľ a klavirista Petr Kořínek zaviedli srdcia prítomných do atmosféry hudby čarovného Jeruzalema a jeho niekoľko tisíc ročnej histórie.

image

image

„Náš ekumenický koncert nechce byť len obyčajným večerom peknej hudby. Snaží sa byť posolstvom. Svetielkom, ktoré v dnešnom, mnohokrát tmavom svete, zasvieti na cestu hľadania jednoty, tak ako si to želal náš Pán. V pozadí hľadania tejto jednoty stojí duch vzájomnej úcty a úprimného priateľstva medzi predstaviteľmi viacerých kresťanských tradícií a židmi, teda našimi staršími bratmi vo viere. Každý ročník podujatia sa snažíme pripraviť tak, aby mal svoj vlastný príbeh. V tomto roku sme aj prostredníctvom modlitieb a spevu ďakovali za 25 rokov našej novodobej štátnosti,“ uviedol vo svojom príhovore zakladateľ Inštitútu NAPS – Naše Aktivity Pre Slovensko, Peter Solej.

image

image

Požehnanie zástupcu generálneho biskupa a biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, dôstojného pána Milana Krivdu.

image

Požehnanie Jeho Preosvietenosti vladyku Petra Rusnáka, bratislavského gréckokatolíckeho eparchiálneho biskupa, v staroslovienskom jazyku.

image

Pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický, Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Juraj, udelil prítomným svoje požehnanie v českom jazyku.

image

Predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre ekumenizmus, J. E. arcibiskup Ján Orosch, predniesol požehnanie, ktoré udelil v minulosti emeritný pápež Benedikt XVI. vrámci Týždňa modlitieb za jednotu Kresťanov.

image

V maďarskom jazyku požehnal podpredseda Synody a zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, veľadôstojný pán Róbert Géreši.

image

Modlitba rabína Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku, váženého pána Míšu Kapustina, v hebrejskom jazyku.

image

Bodkou slávnostného večera bol spev Alleluja v podaní sólistky Marianny Gelenekyovej.

image

Celým koncertom sprevádzal bratislavský orchester Sinfonietta pod dirigentskou taktovkou pána Adriana Kokoša.