III. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2007

Vo štvrtok 4. októbra 2007 sa v priestoroch prešovského Divadla Jonáša Záborského a prostredníctvom veľkoplošnej projekcie i v rámci námestia pred Divadlom uskutočnil III. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2007, nad ktorým generálnu záštitu prevzali predsedovia Národných parlamentov Maďarskej republiky a Slovenskej republiky Ich Excelencie pani Katalin Szili a pán Pavol Paška.

Podujatie spoluorganizovalo Občianske združenie NAPS s magistrátom krajského mesta Prešov reprezentovaným pánom primátorom Pavlom Hagyarim.

Medzi 350 pozvanými hosťami, ktorí sa podujatia zúčastnili, nechýbali: predseda Národnej rady SR pán Pavol Paška so sprievodom, štvorčlenná delegácia maďarského parlamentu vedená štátnym tajomníkom a riaditeľom kancelárie predsedníčky Národného zhromaždenia Maďarskej republiky pánom György Kerényi, mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Maďarska, Nemecka i Ukrajiny, poprední hierarchovia piatich najväčších kresťanských cirkví, reprezentant židovskej náboženskej obce, poslanci parlamentu či predstavitelia krajskej a miestnej samosprávy regiónu Prešov.

Tohtoročné podujatie sa v nadväznosti na kandidatúru Prešova na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 konalo v metropole najväčšieho slovenského kraja. V rámci príhovorov primátora Prešova, prezidenta NAPS predsedu NR SR i štátneho tajomníka NZ MR, vyjadril Peter Solej presvedčenie, že ak sa podarí naplniť myšlienku podujatia – spájať ľudí, prehlbovať medzináboženský dialóg a podporovať vzájomnú toleranciu – môžeme Prešov nazývať európskym hlavným mestom kultúry (ducha) aj bez toho, aby ho týmto titulom niekto oficiálne vyznamenal.

Počas podujatia pozdravil pán Kerényi prítomných v mene predsedníčky maďarského parlamentu pani Katalin Szili, ktorá vyjadrila presvedčenie, že sa budúcoročného koncertu zúčastní osobne. Zároveň pán štátny tajomník odovzdal prezidentovi NAPS ocenenie – striebornú plaketu Národného zhromaždenia Maďarskej republiky, ktorú mu udelila predsedníčka Szili za zorganizovanie ekumenického podujatia.

Pozdravný list predsedníčky Národného zhromaždenia Maďarskej republiky Jej Excelencie pani Katalin Szili:

image

image

image

image

V kultúrnej časti programu vystúpili: Rímskokatolícky zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety z Košíc, Chorus Comenianus Evanjelickej cirkvi a. v. z Košíc, Gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova, Kvartet Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty, Pravoslávny katedrálny zbor sv. kniežaťa Alexandra Nevského z Prešova a pán Ervín Schönhauser, spevák židovských piesní z Bratislavy.

V závere podujatia prijali všetci prítomní spoločné požehnanie kresťanských biskupov a predstaviteľa židovskej náboženskej obce, ktoré predniesli: rímskokatolícky arcibiskup Alojz Tkáč v latinskom jazyku, evanjelický biskup Milan Krivda v slovenskom jazyku, gréckokatolícky biskup Ján Babjak v slovenskom jazyku, reformovaný kresťanský biskup Géza Erdélyi v maďarskom jazyku, pravoslávny arcibiskup Ján v staroslovienskom jazyku a v mene a z poverenie židovského rabína pán Ervín Schönhauser v hebrejskom jazyku.

Atmosféru slávnostného podujatia dotvárala prítomnosť jednotky Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a vojenskej hudby, ktoré v zmysle dôstojného protokolárneho zabezpečenia delegoval na podujatie minister obrany SR pán František Kašický.

Morálnu záštitu nad podujatím prevzali:

Jeho Excelencia Monsignor Alojz Tkáč,
arcibiskup – metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

Jeho Preosvietenosť vladyka Ján Babjak,
prešovský gréckokatolícky eparchiálny biskup,

veľadôstojný pán Géza Erdélyi,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján,
pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska,

vážený pán František Alexander,
predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

Fotoalbum z podujatia