IV. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2008

Vo štvrtok 25. septembra 2008 sa prekrásna historická budova Štátneho divadla v Košiciach zaplnila takmer do posledného miesta vyše 500 návštevníkmi štvrtého ročníka NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu sakrálnych spevov. Podujatie Európskeho roka medzikultúrneho dialógu spoločne s NAPS organizovalo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a mesto Košice, ktoré len pred pár dňami získalo titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.

Generálnu záštitu nad tohtoročným ekumenickým podujatím prevzali:

Jej Excelencia pani Katalin Szili,
predsedníčka Národného zhromaždenia Maďarskej republiky,

Jeho Excelencia pán Pavol Paška,
predseda Národnej rady Slovenskej republiky

image

Morálnu záštitu nad štvrtým NAPS Medzinárodným ekumenickým koncertom sakrálnych spevov 2008 prevzali:

Jeho Excelencia Monsignor Alojz Tkáč,
arcibiskup – metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

dôstojný pán Slavomír Sabol,
biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak,
arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,

veľadôstojný pán Géza Erdélyi,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján,
pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska,

vážený pán František Alexander,
predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

Po tom, ako sa protokolárne osoby presunuli z prijatia udeleného primátorom Františkom Knapíkom v košickej historickej radnici, patril úvod podujatia vzdaniu úcty štátnym hymnám Maďarskej republiky, Slovenskej republiky a hymne Európskej únie. V tejto slávnostnej atmosfére privítal konferencier Martin Jedinák v mene organizátorov najvýznamnejších hostí: podpredsedu Národného zhromaždenia Maďarskej republiky pána Sándora Lezsáka, bývalých prezidentov SR pána Michala Kováča a pána Rudolfa Schustera, ukrajinskú veľvyslankyňu pani Innu Ohnivets, veľvyslanca USA pána Vincenta Obsitnika, britského veľvyslanca pána Michaela Robertsa, vysokých diplomatov ďalších krajín, riaditeľa Regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR pána Ota Saba, delegáciu Ministerstva zahraničných vecí štátu Izrael vedenú pani Táňou Sternson, vysokých hierarchov kresťanských cirkví i židovskej náboženskej obce, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ale i ďalších hostí. Medzi nimi nechýbali taktiež predstavitelia regionálnej i miestnej štátnej správy a samosprávy, členovia akademickej obce či rytieri Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov.

image

Primátor mesta Košice František Knapík vo svojom príhovore vyjadril radosť zo skutočnosti, že sa štvrtý ročník medzinárodného ekumenického podujatia, ktorého cieľom je spájať ľudí, prehlbovať medzináboženský dialóg a podporovať vzájomnú toleranciu koná práve v Košiciach. Na jeho slová nadviazala aj vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Andrea Elscheková-Matisová, ktorá vyzdvihla podujatie aj v intenciách práve prebiehajúceho Európskeho roka medzikultúrneho dialógu a predstaviteľom druhého najväčšieho mesta na Slovensku zablahoželala k získaniu prestížneho titulu EHMK 2013. Následne sa zídenému kolégiu prihovoril podpredseda Národného zhromaždenia Maďarskej republiky Sándor Lezsák a po jeho slovách si prítomní vypočuli slová pozdravného listu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku.

image

image

Hovorí sa, že hudba je univerzálne médium, že hudba spája. Tieto slová z listu šéfa slovenského parlamentu svojím nádherným spevom potvrdili umelecké telesá zo Slovenska, Maďarska i Ukrajiny.

image

Rímskokatolícka Schola Cantorum Budapestiensis z Budapešti, Chorus Comenianus Evanjelického gymnázia Jána Amosa Komenského z Košíc, košický gréckokatolícky katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda, Zbor Blaha Lujza Reformovanej kresťanskej cirkvi z Rimavskej Soboty, ukrajinský chlapčenský spevácky zbor z Mukačeva a spevák židovských piesní Ervín Schönhauser z Bratislavy. To sú vzácni umelci, vďaka ktorým sa košickým štátnym divadlom šíril kresťanský a židovský spev.

Duchovným slovom v mene hierarchov, ktorí podujatie vyznamenali morálnou záštitou, sa prihovoril biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, veľadôstojný pán Géza Erdélyi.

image

Slová vďaky organizátorom a pozdravy pre všetkých účastníkov ekumenického koncertu adresoval aj prezident Ukrajiny Jeho Excelencia pán Viktor Juščenko. Jeho pozdravný list zaznel na koncerte z úst mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Ukrajiny v Slovenskej republike, Inny Ohnivets.

„Už druhý rok po sebe sa stretávame pod záštitou predsedov národných parlamentov susednej Maďarskej, a našej, Slovenskej republiky. Pod záštitou – nie politikov, nie straníkov, ale štátnikov. Áno, prehlbujeme kultúrny dialóg a priateľstvo medzi národmi. V prvom rade však spoločne oslavujeme Boha! Politici sa menia, ale Pán Boh – On nepozná predvolebnú kampaň, ani volebné obdobie. Pán Boh je večný!,“ povedal v závere podujatia prezident NAPS Peter Solej po tom, čo pani veľvyslankyni Inne Ohnivets a spoluorganizátorom odovzdal Ocenenia NAPS Ďakovné listy.

image

Pred búrlivým a úprimným záverečným potleskom, ktorý sa šíril celým divadlom, udelili prítomným svoje spoločné požehnanie hierarchovia kresťanských cirkví a židovský rabín vo viacerých jazykoch: rímskokatolícky biskup Stanislav Stolárik v latinčine, evanjelický biskup Slavomír Sabol v slovenčine, gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak v slovenčine, reformovaný kresťanský biskup Géza Erdélyi v maďarčine, pravoslávny protojerej Ladislav Bilý v staroslovienčine a židovský rabín Jossi Steiner v hebrejčine.

Posledným spievaným spevom, ktorý zaznel na koncerte bol spoločný spev Sotvori Hospodi Mnohaja lita podaný zboristami reprezentujúcimi východný obrad kresťanských cirkví.

image

Ekumenické stretnutie pokračovalo po kultúrnej časti recepciou v Kaviarni Slávia, ktorú požehnaním jedál otvoril metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak.

Fotoalbum z podujatia