V. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2009

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Košický samosprávny kraj a Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko sa v roku 2009 spojili, aby spoločne pripravili už piaty ročník NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu sakrálnych spevov 2009, ktorý sa v historických priestoroch košického Štátneho divadla uskutočnil vo štvrtok 10. septembra 2009.

image

Aj tohtoročné ekumenické stretnutie sa v idei spájať ľudí, prehlbovať medzináboženský dialóg a podporovať vzájomnú toleranciu uskutočnilo za účasti predstaviteľov piatich najväčších kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce. Ich spevy reprezentovali umelecké telesá zo Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.

Morálnu záštitu nad podujatím prevzali:

Jeho Excelencia Monsignor Alojz Tkáč,
arcibiskup – metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

dôstojný pán Slavomír Sabol,
biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, SJ,
arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,

veľadôstojný pán László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike,

Jeho Blaženosť vladyka Kryštof,
arcibiskup pražský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku,

vážený pán František Alexander,
predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

image

Úplný začiatok podujatia patril krátkemu pripomenutiu veľkého pápeža Jána Pavla II., ktorého šieste výročie tretej pastoračnej návštevy si Slovensko pripomínalo práve v čase konania koncertu. Následne vzdali všetci prítomní úctu štátnej hymne Slovenskej republiky a hymne Európskej únie, po ktorých sa auditóriu prihovoril predseda Košického samosprávneho kraja pán Zdenko Trebuľa a predstaviteľ Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku pán Branislav Slyško.

image

Slávnostnú atmosféru a význam podujatia znásobila skutočnosť, že piaty ekumenický koncert vyznamenali svojím požehnaním dvaja najvýznamnejší muži Kresťanstva na Zemi: Ich Svätosti pápež Benedikt XVI. a Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský, duchovný líder pravoslávnych veriacich na celom svete.

V telegrame Svätého Otca, ktorý na podujatí predniesol vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak, metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, sa uvádza:

„Najvyšší veľkňaz sa obracia so srdečným a dobroprajným pozdravom na organizátorov a účastníkov piateho medzinárodného ekumenického koncertu vyjadrujúc potešenie nad chvályhodnou začatou iniciatívou a súčasne nad spoločným zdieľaním.

Nech dedičstvo sakrálnych piesní vytvorí priaznivú príležitosť pre ďalší krok smerom k jednote kresťanských cirkví. Najvyšší veľkňaz vzýva materskú ochranu Božej Matky a udeľuje zo srdca Vašim Excelenciám, náboženským a civilným autoritám a všetkým, ktorí sa zúčastnia tak významného prejavu osobitné apoštolské požehnanie. Podpísaný Kardinál Tarzícius Bertone, štátny sekretár Jeho Svätosti.“

image

V tejto významnej atmosfére sa slova ujal Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Juraj, pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický, osobný legát Jeho Svätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. a prítomným tlmočil pozdrav a požehnanie od Konštantinopolského arcibiskupa a zároveň tlmočil zídenému kolégiu informáciu o trvajúcom záujme a podpore vladyku Bartolomeja, ktoré preukazuje tomuto ekumenickému koncertu. Vladyka Juraj pozdravil prítomných taktiež v mene Jeho Blaženosti metropolitu Kryštofa.

image

Pred vystúpením umeleckých kolektívov si účastníci koncertu vypočuli taktiež pozdravný list, ktorý im adresoval prezident Slovenskej republiky, Jeho Excelencia pán Ivan Gašparovič.

image

V kultúrnej časti ekumenického stretnutia vystúpili: Zbor sv. Cecílie z Košíc s prednesom rímskokatolíckych spevov, Spevokol Pútnik z Obišoviec s prednesom evanjelických spevov, Zbor sv. Efréma z Budapešti s gréckokatolíckymi spevmi, Kvartet z Rimavskej Soboty s reformovanými kresťanskými spevmi, užhorodský zbor Kantus s pravoslávnymi spevmi a pani Jana Orlická s kapelou, ktorá reprezentovala židovskú náboženskú obec.

V úžasnej atmosfére naplnenej neopísateľným kultúrnym zážitkom zo spevov v latinčine, gréčtine, staroslovienčine, hebrejčine, maďarčine či aramejčine sa prítomným prihovoril pán Willy Weisz, viceprezident Rakúskeho výboru pre kresťansko-židovský dialóg. Po ňom sa slova ujal zakladateľ Inštitútu NAPS, Peter Solej, ktorý zvýraznil význam skutočného precítenia myšlienky dialógu a tolerancie a ich uplatňovania v každodennom živote nie len prostredníctvom slov, ale najmä cez skutky.

image

Tohtoročného medzinárodného ekumenického koncertu sakrálnych spevov sa v Košiciach zúčastnili okrem už menovaným cirkevných a civilných autorít aj viacerí predstavitelia štátu a diplomacie. Predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, pani Ivetta Macejková, veľvyslankyňa Ukrajiny na Slovensku, pani Inna Ohnivets, generálny konzul Maďarskej republiky pán János Szerencsés, diplomati štátu Izrael, USA a Ruskej federácie, riaditeľ Kancelárie prezidenta SR v Košiciach, pán Oto Sabo, rektori viacerých univerzít a predstavitelia Úradu vlády SR či Ministerstva kultúry SR podčiarkli svojou účasťou význam a slávnostnú atmosféru tohto podujatia.

image

Fotoalbum z podujatia