VI. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2010

Ako radostné stretnutie veľkej rodiny označil šiesty ročník medzinárodného ekumenického koncertu sakrálnych spevov v Košiciach Jeho Blaženosť vladyka Gregor III., gréckokatolícky melchitský patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema. „Stretli sme sa bez ohľadu na vierovyznanie či národnosť, ale rozumieme si. To je najdôležitejšie,“ povedal tento najvyšší predstaviteľ jedinej patriarchálnej gréckokatolíckej cirkvi na svete, ktorý je známy svojimi ekumenickými aktivitami aj významnými sociálnymi počinmi na území Sýrie, Libanonu i Svätej Zeme.

image

Medzinárodný ekumenický koncert, ktorý po prvýkrát požehnal prostredníctvom osobnej účasti patriarcha, usporiadal Inštitút Naše Aktivity Pre Slovensko (NAPS) opäť v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Generálnu záštitu nad koncertom prevzal:

pán Marek Maďarič,
minister kultúry Slovenskej republiky.

image

Morálnou záštitou tohtoročný ekumenický koncert vyznamenali:

Jeho Excelencia Monsignor Stanislav Zvolenský,
arcibiskup a metropolita Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy,
predseda Konferencie biskupov Slovenska,

Jeho Excelencia dôstojný pán Miloš Klátik,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, SJ,
arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,

veľadôstojný pán László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike,

Jeho Blaženosť vladyka Kryštof,
arcibiskup pražský a metropolita Pravoslávnej cirkvi v Českých krajinách a na Slovensku,

Jossi Steiner,
rabín Židovskej náboženskej obce v Košiciach.

image

Šiesty ekumenický koncert sa uskutočnil v nedeľu 16. mája v košickom Štátnom divadle. Vystúpili na ňom spevácke zbory zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny aj Cypru a svoje spevácke umenie vo viacerých jazykoch predniesli v myšlienke naplnenia poslania koncertu, ktorým je spájať ľudí, prehlbovať medzináboženský dialóg a podporovať vzájomnú toleranciu.

image

Na koncerte zazneli sakrálne spevy v slovenčine, staroslovienčine, maďarčine, gréčtine, hebrejčine, ukrajinčine a v starých byzantských a židovských nárečiach. V závere odznela oslava Márie v aramejčine, jazyku, ktorým rozprával Pán Ježiš Kristus. Rímskokatolícky spev predniesli členovia Zboru sv. Cecílie z Košíc. Na domácej pôde spieval aj evanjelický zbor Chorus Comenianus. Gréckokatolíkov reprezentoval Zbor všetkých svätých z Užhorodu, reformovaných zasa 50-členný spevokol zložený z dvoch zborov pochádzajúcich z maďarského Debrecínu aj rumunskej Oradey. Byzantskými melódiami reprezentoval cyperský zbor metropolie Trymithountos spevy Pravoslávnej cirkvi a židovské spevácke umenie predniesla pani Jana Orlická so svojimi kolegami. Umeleckému zážitku z podujatia výrazným spôsobom prispela aj účasť komorného orchestra Musica Cassovia pod dirigentskou taktovkou koncertného majstra Štátnej filharmónie, pána Petrócziho.

image

Ekumenické stretnutie vyvrcholilo spoločným požehnaním predstaviteľov kresťanských cirkví a modlitbou židovského rabína. Po nich znela historickou budovou Štátneho divadla v Košiciach Gounodova Ave Mária, ktorú zaspieval sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach, pán Jaroslav Dvorský.

image

Výťažok z dobrovoľného vstupného na koncert bude venovaný na charitatívne aktivity Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov, rovnako ako pred rokom.

image

VI. NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu sa spoločne s Jeho Blaženosťou patriarchom Gregorom III. a vysokými hierarchami kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce zúčastnili ďalšie významné osobnosti spoločenského života: bývalý prezident SR J. E. pán Rudolf Schuster, egyptský arabský veľvyslanec na Slovensku, J. E. pán Hassan El-Laithy, generálny konzul Maďarskej republiky pán János Szerencsés, zástupcovia ambasád viacerých krajín, členovia akademickej obce, predstavitelia regionálnej i miestnej samosprávy ako aj primátor krajského mesta Košice, pán František Knapík, ktorý pred podujatím prijal patriarchu Gregora v priestoroch historickej radnice.

image

Fotoalbum z podujatia