VII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2011

„Je potešením a cťou pre Maďarskú republiku, ako aj pre každého občana Maďarska, že tohtoročné významné predstavenie, usporiadané v rámci sérií ekumenických koncertov, sa môže uskutočniť počas maďarského predsedníctva Rady Európskej únie ako súčasť jeho oficiálnych kultúrnych programov,“ uviedol v úvode svojho príhovoru na siedmom NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte v Košiciach predseda Ústavného súdu Maďarskej republiky pán Péter Paczolay. „Dnešný ekumenický koncert upriamuje našu pozornosť predovšetkým na kultúru, ktorá je základným kameňom tolerancie a mierového spolunažívania,“ doplnil štvrtý najvyšší ústavný činiteľ Maďarska na podujatí, ktorého ambíciou bolo umením spájať ľudí a prehlbovať dialóg a toleranciu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií.

image

Siedmy ročník NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu usporiadal Inštitút NAPS v spolupráci s Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Slovenskej republiky a po štvrtý krát aj so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Generálnu záštitu nad koncertom, oficiálnym podujatím predsedníctva Maďarskej republiky v Európskej únii, prevzali:

pán Péter Paczolay,
predseda Ústavného súdu Maďarskej republiky

a pani Ivetta Macejková,
predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky.

image

Morálnou záštitou podujatie vyznamenali:

Jeho Excelencia Monsignor Bernard Bober,
arcibiskup a metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

Jeho Excelencia dôstojný pán Miloš Klátik,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak,
arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
člen Kongregácie Svätej Stolice pre východné cirkvi,

veľadôstojný pán László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike,
a podpredseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Juraj,
pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický,
člen Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Rímskou Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou,

vážený pán Jossi Steiner,
rabín Židovskej náboženskej obce v Košiciach.

Pred tým, ako sa koncertná sála historickej budovy Štátneho divadla v Košiciach naplnila nádherným spevom zborov zo Slovenska, Maďarska a Rumunska, svojím príhovorom oslovila zídené auditórium aj predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky, pani Ivetta Macejková.

image

„Základný zákon štátu – Ústava Slovenskej republiky – zaručuje všetkým občanom našej krajiny slobodu vierovyznania. Jej prejavy v bežnom živote, na domácej pôde aj v medzinárodnom kontexte by mali mať podobu spolupráce, dialógu a hľadania toho, čo nás spája, nie rozdeľuje. Len tak je možné posilňovať vzájomnú toleranciu, ktorá vytvára predpoklady pre to, aby sme žili v pokojnej a prosperujúcej krajine s dobrými susedmi a partnermi v Európskou úniou zjednotenej Európe,“ uviedla pani Ivetta Macejková.

Po týchto významných myšlienkach sa návštevníci koncertu zamysleli nad duchovným slovom metropolitného arcibiskupa Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy, Monsignora Bernarda Bobera.

image

Hĺbku slov otca arcibiskupa už o chvíľu znásobovala jedinečná atmosféra rímskokatolíckych spevov košického Zboru sv. Cecílie a následná reprezentácia evanjelickej cirkvi a. v., ktorú svojim spevom predviedli členovia Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna. Košičanov i hostí z Brezna doprevádzal pri viacerých spevoch komorný orchester Musica Cassovia s dirigentom pánom Karolom Petróczim.

image

Východné spevy gréckokatolíckej cirkvi predviedli členovia mužského Zboru sv. Efréma z Budapešti. Spevácke umenie reformovanej kresťanskej cirkvi zaznelo v podaní debrecínskeho spevokolu Kantus a univerzitného spevokolu z rumunskej Oradey, ktorého história siaha až do 18. storočia. Východné spevy zneli aj v podaní Pravoslávneho vzdelávacieho liturgického chóru sv. mučeníc Sofie, Viery, Nadeždy a Ľubvy. Ich nádherný umelecký prejav striedalo jedinečné vystúpenie opernej speváčky Márie Repkovej a speváka židovských piesní Ervína Schönhausera, ktorých doprevádzal hudobný skladateľ a koncertný klavirista Igor Bázlik.

image

Po slovách zakladateľa NAPS Petra Soleja, ktorý na podujatí odovzdal aj tri Ďakovné listy inštitútu, prijali všetci prítomní spoločné požehnanie predstaviteľov piatich najväčších kresťanských cirkví, ku ktorým sa modlitbou pridal aj rabín židovskej náboženskej obce.

Úplný záver podujatia patril spevu Panis Angelicus v podaní sólistu Opery Štátneho divadla v Košiciach, pána Jaroslava Dvorského, ktorého doprevádzali speváci Chrámového zboru apoštola Pavla z Brezna a komorný orcheter Musica Cassovia.

image

Výťažok z dobrovoľného vstupného poputuje aj v tomto roku na charitatívne aktivity Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov na Slovensku.

VII. NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu 2011 sa v Košiciach zúčastnili spoločne s predsedami maďarského a slovenského ústavného súdu aj viaceré osobnosti diplomacie, predstavitelia cirkví, akademickej obce i spoločenského života. Medzi nimi aj fínsky veľvyslanec Jukka Leino, veľvyslanec Zvrchovného rádu maltézskych rytierov Francis Martin O´Donnell, maďarský veľvyslanec Antal Heizer, vysokí diplomati Ukrajiny, Nemecka, Indonézie i Belgicka, tajomník Zastúpenia Európskej komisie v SR Pavol Magyar, predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová, a viacerí predstavitelia štátnej správy i regionálnych samospráv. Počas recepcie v Hoteli Zlatých dukát zavítal medzi hostí podujatia aj primátor mesta Košice, pán Richard Raši.

image

Mediálneho partnerstva koncertu sa zhostili:

Slovenská televízia,
Tlačová agentúra Slovenskej republiky,
denník Korzár,
týždenník Slovenka
a mesačník Dimenzie.

Fotoalbum z podujatia